Gıda Hattı

İmalat sanayi yatırımları beklentilerin altında kaldı!

24 Kasım 2020, 13:14
Paylaş
İmalat sanayi yatırımları beklentilerin altında kaldı!

Merkez Bankası Yatırım Anketi sonuçlarına göre, 2020 yılı Güz döneminde, imalat sanayi genelinde brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla artış oranı yüzde 23,2 ile Bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayinde faaliyet gösteren 1684 işyerinin yanıtladığı 2020 yılı Güz Dönemi Yatırım Anketi sonuçlarına dayalı Yatırım Eğilimi İstatistiklerini açıkladı.

2020 Yılı Güz Dönemi Değerlendirmesi

2020 yılı Güz döneminde, imalat sanayi genelinde 2020 yılı brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla artış oranı yüzde 23,2 oldu. Bu düzey, bahar dönemi öngörüsünden daha düşük gerçekleşirken, 2021 yılı için de beklenti artışın yüzde 48,4 olacağı yönünde şekillendi.

2021 yılında yapılması öngörülen brüt yatırım harcamalarının 2020 yılına göre yüzde değişimi İşyerleri büyüklük grupları [BG] itibarıyla değerlendirildiğinde, 2020 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranının [BG2] ve [BG3] gruplarındaki işyerlerinde sırasıyla yüzde 36,0 ve yüzde 17,3 ile Bahar döneminde öngörülenden daha yüksek olduğu, [BG4] grubundaki işyerlerinde ise yüzde 21,9 ile Bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleştiği görülüyor.

2020 yılı Güz dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2021 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 48,4 oranında artacağı öngörülüyor.

2021 yılında yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, yüzde 49,2 ile en yüksek artışın [BG4] grubundaki işyerlerinde öngörüldüğü, onu sırasıyla yüzde 44,2 ve yüzde 25,9 ile [BG3] ve [BG2] grubundaki işyerlerinin izlediği gözlenmektedir. Diğer yandan 2021 yılında [BG2] dışındaki diğer büyüklük gruplarındaki işyerlerinin 2020 yılına göre daha yüksek bir yatırım artışı öngördükleri gözleniyor.

Yatırım amaçları

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2020 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izlediği gözleniyor.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2020 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olduğu ve onu üretimde verimliliğin artırılması amacının izlediği görülüyor.

2021 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olacağı, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği öngörülüyor.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2021 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olacağı ve onu üretimde verimliliğin artırılması amacının izleyeceği öngörülmektedir.

Yatırımı etkileyen unsurlar

Yatırımları etkileyen unsurlar 2020 ve 2021 yılları için değerlendirildiğinde(2), imalat sanayi genelinde bütün faktörlerin yatırımları artırıcı yönde etkilediği görülürken, talep faktörünün yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu; işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre, talep faktörünün tüm büyüklük gruplarında da yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu gözleniyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.