Gıda Hattı

İmalat sanayi neye yatırım yapıyor?

24 Kasım 2021, 12:38
Paylaş
İmalat sanayi neye yatırım yapıyor?

Merkez Bankası’nın Yatırım Anketi sonuçları, imalat sanayi genelinde 2021 ve 2022 yıllarında yatırım harcamalarının artacağını ortaya koydu. 2021'de yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu dikkat çekerken, 2022'de en fazla üretimde verimliliğin artırılmasına yatırım yapılacak. 2021 ve 2022’de talep faktörü, yatırım artışında en önemli unsur olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Güz Dönemi Yatırım Eğilimi İstatistiklerini açıkladı.

Yatırım Planları

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1747 işyerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilen 2021 yılı Güz dönemi Yatırım Anketi sonuçlarına göre,

2021 yılı Güz döneminde, imalat sanayi genelinde 2021 yılı brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı öngörüldü.

İşyerleri büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde de, tüm büyüklük gruplarında 2021 yılı yatırım harcamalarında artış beklendiği gözlendi.

2021 yılındaki brüt yatırım harcamalarının 2020 yılına göre değişimi (Öngörülen, Denge(**))

2021 yılı Güz dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2022 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı öngörülüyor.

2022 yılında yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm büyüklük gruplarında artış öngörüldüğü, en yüksek artışın [BG4] büyüklük grubundaki işyerlerinde beklendiği gözlendi.

2022 yılındaki brüt yatırım harcamalarının 2021 yılına göre değişimi (Öngörülen, Denge(**)) 

Yatırımın Yapısı

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2021 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izlediği gözlendi.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2021 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olduğu ve onu üretimde verimliliğin artırılması amacının izlediği görüldü.

2021 yılında yapılmakta olan yatırımların amacı (%)

2022’de üretimde verimlilik artışına yatırım yapılacak

2022 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik olacağı, onu sırasıyla yıpranmış ekipmanların değiştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği öngörülüyor.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2022 yılındaki yatırımların [BG2] büyüklük grubunda daha çok üretimde verimliliğin artırılmasına, [BG3] büyüklük grubunda daha çok üretim kapasitesinin artırılmasına, [BG4] büyüklük grubunda ise daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olacağı öngörülüyor.

2022 yılında yapılması öngörülen yatırımların amacı (%)

Yatırımı Artıran Faktörler

Yatırımları artıran unsurlar 2021 ve 2022 yılları için değerlendirildiğinde, imalat sanayi genelinde talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu gözlenmektedir. İşyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre de talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu gözlendi.

2021 yılında yapılmakta olan yatırımları artıran faktörler (%) 

2022 yılında yapılması öngörülen yatırımları artıracak faktörler (%)

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.