Gıda Hattı

İklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı ısı insan davranışlarını nasıl etkiler?

24 Ekim 2021, 12:11
Paylaş
İklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı ısı insan davranışlarını nasıl etkiler?

Sıcaklıklar yükseldikçe, odaklanma ve üretkenlik düşerken şiddet ve saldırganlık da artıyor.

Artan küresel sıcaklıklar ve dünyanın bazı bölgelerini yakan rekor kıran ısı dalgaları ile birlikte, aşırı sıcaklığın insan davranışı üzerindeki etkileri büyüyen bir sorun oluşturabiliyor. Araştırmacılar, iklim değişikliği dünyayı ısıtırken bununla mücadele etmek için sınırlı kaynaklara sahip düşük gelirli insanlar ve ülkelerin en çok zarar göreceğini söylüyor.

Bilim adamları, bir yüzyıldan fazla bir süredir insanların aşırı sıcakla baş etmedeki zorluklarını belgeliyorlar. Bununla birlikte, bu çalışmaların çoğu, yüksek derecede kontrole izin vermek için laboratuvar ortamlarında gerçekleştiriliyor.

Isı ve insan davranışı arasındaki ilişki şiddetin çok ötesine uzanıyor. Örneğin sıcak okul binalarında sınava giren öğrencileri düşünün.

güneşli-hava

Yüksek sıcaklık ve performans ilişkisi

Araştırıcılar 1999'dan 2011'e kadar yaklaşık 1 milyon öğrencinin ve yaklaşık 4,5 milyon sınavın puanlarına baktılar. Mart 2020'de İnsan Kaynakları Dergisi'nde yayınlanan bu analiz, sınava yaklaşık 32°C'lik bir günde giren öğrencilerin puanlarının yaklaşık yüzde 10 daha az olduğunu buldu.

Hatta bu tür bir performans düşüşü sadece akademik ortamlarda olmuyor. İş gücüne de etkili oluyor. Araştırıcılar sektöre bağlı olarak işçileri kabaca bir ila dokuz yıl arasında gözlemlediler.

Sonuçlara göre, sıcaklıklar 35°C'nin üzerine çıktığında, 30°C'nin altındaki günlere kıyasla, dokumadaki ortalama günlük üretim yaklaşık yüzde 2 ve giysi dikimi yüzde 8'e kadar düştü.

Ayrıca 2020 Birleşmiş Milletler raporuna göre, başta klimalar olmak üzere soğutma ekipmanları, 2018'de dünyanın toplam elektrik talebinin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor. Tahminler, yalnızca gelişmekte olan ekonomilerde klima kullanımının 2100 yılına kadar 33 kat daha fazla enerji tüketimine yol açacağını gösteriyor. Şu anda, bu enerjinin çoğu yenilenemeyen kaynaklardan, özellikle petrol, kömür ve gazdan geliyor, dolayısıyla bu talebi karşılıyor. Ancak bu durum da küresel ısınmaya katkı sağlıyor.

Son olarak araştırmacılar şehirlerdeki ağaç örtüsünü korumanın veya artırmanın yararlı olacağı düşünülüyor. Ayrıca güneş ışığını yansıtan “serin” yapı malzemeleri kullanmak dahil olmak üzere daha iyi soğutma seçeneklerinin mevcut olduğunu söylüyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.