Gıda Hattı

İklim değişikliği ile mücadelede iddialı hedefler

14 Ekim 2015, 14:58
Paylaş
İklim değişikliği ile mücadelede iddialı hedefler

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 yılına kadar uygulayacağı planları belirledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Paris’teki İklim Değişikliği Konferansı’nda 2030 yılına kadar emisyon oranlarımızı yüzde 21 oranında azaltacağımızı dünyaya açıklayacağız. Plan çerçevesinde 2020 ve 2030 yılları arasında 1 milyar 630 ton emisyon engelleyeceğiz” dedi.

Çevre Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖztürkTürkiye’nin Paris’teki İklim Değişikliği Konferansı’nda sunacağı taahhütler ilk kez, Yeşil İş Zirvesi 2015’te Çevre Bakanlığı Müsteşarı Öztürk tarafından açıklandı. Dünyanın 2015 yılı biyolojik kapasitesinin 19 Ağustos itibarıyla tükendiğini hatırlatan Öztürk, Türkiye’nin hedeflerini şöyle anlattı:

“Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2050 yılında 9 milyara ulaşacak nüfusun beslenmesi için ekonomik ve ekolojik büyüme ve çevreyi daha fazla gözetmek zorundayız. İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye’nin 2030 yılına kadar uygulayacağı planları belirledik. Bu plana göre Paris'teki İklim Değişikliği Konferansı'nda 2030 yılına kadar emisyon oranlarımızı %21 oranında azaltacağımızı tüm dünyaya açıklayacağız. Bu plan çerçevesinde 2020 ve 2030 yılları arasında 1 milyar 630 ton emisyon engelleyeceğiz. Ayrıca, hayvan gübrelerinin tarım arazilerinde kullanılmasını istemiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.”

“İş dünyası durumun ciddiyetini kavradı”

Diğer önemli bir sorunun da enerji yoğun sanayi olduğuna dikkat çeken Öztürk, “İş dünyası artık durumun ciddiyetini kavramaya başladı. Bu açıdan olumlu işbirlikleri gelişiyor. Şirketler sürdürülebilirlik verilerini paylaşıyor. Bu veriler yol gösterici oluyor. Yeşil İş kaynakları istihdam yaratmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak iklim değişikliği ile mücadele eden, temiz şehirler oluşturmak en büyük hedefimiz. Ülke genelinde elektrik tüketiminin %35'ini konutlar oluşturuyor. Bu konuda enerji verimliliği sağlamak adına yeni proje çalışmalarımız devam ediyor.”

Sürdürülebilir iş dünyası için Endüstri 4.0’a ihtiyaç var

Dünya Gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt’un moderatörlüğünde; Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Siemens Türkiye İcra Kurulu üyesi Ali Rıza Ersoy'un konuşmacı olduğu “Akıllı Yeni ve Dördüncü Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0” başlıklı panelde, Endüstri 4.0’ın hem Türkiye’nin sanayisi için hem de iş dünyası için nasıl bir fırsat olduğu değerlendirildi. Rekabet avantajı için Endüstri 4.0’ın önemli bir fırsat oluşturacağını değerlendiren panelistler, konuyla ilgili çalışmaların artırılması gerekliliğini paylaştılar.

Döngüsel ekonominin fırsatları

Zirvede ‘Döngüsel Ekonomi: İnovasyon ve Yaratıcılığın Yeni Modeli’ başlıklı bir sunum gerçekleştiren Circle Economy Platformu’nun CEO’su Andy Ridley, döngüsel ekonomiyi anlattı ve iş dünyası için ortaya çıkaracağı fırsatları değerlendirdi. Döngüsel ekonominin ‘yeniden kullanmak’ prensibinin ve daha planlı – ileri düzey geri kazanım sistemlerinin ve sürdürülebilir üretimin öneminin altını çizen Ridley, aslında kaynak olarak görünmeyen kullanılmış olan her şeyin önemli bir değere sahip olduğunu vurguladı. Döngüsel ekonominin şehirler için de bir fırsat yaratacağını açıklayan Ridley, iş dünyası ile işbirliğinde bu potansiyelin kullanılmasıyla değişimin gerçekleşebileceğini açıkladı.

Sürdürülebilir İş Zirvesi Jo ConfinoY Kuşağının temsilcileri, Jo Confino ile ‘Sürdürülebilir İş’i konuştu

Zirvenin kapanış oturumu, hem Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gençlerin, hem de sürdürülebilir şirketlerin genç temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Huffington Post’un Etki ve İnovasyon Bölümü Baş Editörü Jo Confino, 15 katılımcı gence “Eğer imkânınız olsaydı dünyada neyi değiştirirdiniz” sorusunu yönelterek forumu açtı. Y jenerasyonu temsilcisi gençler hem iş dünyasında hem dünya genelinde hem de Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin paralelinde nelerin değiştirilmesi, daha iyi yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini ve yaratıcı fikirlerini aktardılar. Forum işbirliğine açık, ortak değer yaratan, sosyal sorunları çözmeyi hedef alan, kâr-toplum ve çevre konusunda bir denge gözeten bir iş dünyasının olması gerektiği mesajlarıyla sona erdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.