Gıda Hattı

İklim değişikliği Amerika'nın mısır kuşağını vuracak

1 Haziran 2022, 15:38
Paylaş
İklim değişikliği Amerika'nın mısır kuşağını vuracak

İklim değişikliğinin dünyanın en büyük mısır üreticisi olan ABD'nin "Mısır Kuşağı" olarak anılan bölgesini ciddi şekilde etkileyeceği öngörülüyor.

Emory Üniversitesi'nde yapılan ve IOPscience dergisinde yayınlanan bir araştırma, tarım uygulamalarında ciddi bir teknolojik ilerleme yaşanmadığı sürece, ABD'nin orta ve doğu bölgelerinin 2100 yılına kadar mısır ekimi için uygunluğunu kaybedeceğini gösterdi. Bu sonuçlar tarım alanında iklim değişikliğine uyum çalışmalarının kaçınılmaz olduğunu gösteren diğer bulgular arasında yerini aldı.

Çalışmanın yazarlarından Emily Burchfield ABD'de ekim alanlarının giderek kuzeye kaydığını, günü kurtaracak teknolojik yeniliklere dayanmak yerine, daha sürdürülebilir ve dirençli tarım uygulamaları geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Monokültür tarım çevreye büyük yük getiriyor

Halihazırda ABD'nin yüzölçümünün üçte ikisinden fazlası gıda, akaryakıt ve lif üretimi için kullanılıyor. Ekilen bu alanların %80'inde sadece 6 ürün üretiliyor: Mısır, soya, pamuk, buğday, saman ve yonca. Yapılan son çalışma bu 6 ürüne odaklandı.

2008-2019 arasındaki veriler değerlendirilerek geliştirilen bir modelleme, bu ürünlerin günümüzdeki ekim alanlarını doğru şekilde tahmin etti. Daha sonra üretime etki eden insan müdahalelerini hesaba katan modellemeler de araştırmaya dahil edildi. Bu veriler kullanılarak biyolojik ve fiziki değişkenler çerçevesinde; düşük, orta ve yüksek yoğunlukta sera gazı salınımı senaryolarında 2100 yılına kadar yaşanacak değişimler hesaplandı.

Çalışma sonucunda mısır, soya, yonca ve buğday üretiminin, orta yoğunlukta emisyon durumunda bile ciddi şekilde kuzeye kayacağı, orta batının üst kesiminde yer alan "Mısır Kuşağı"nın ekime elverişsiz bir hale geleceği ortaya koyuldu.

Bölgeye uyumlu üretim olanaklara araştırılmalı

Bu sonuçlar her ne kadar olası teknolojik gelişmeleri hesaba katmasa da, bunlara güvenerek hareket etmenin risklerini gösteriyor, biyolojik ve fiziki gerçeklere karşı koymaya çalışılırsa ekolojik bir çöküşle karşı karşıya kalınabileceği belirtiliyor.

ABD tarım sistemi birkaç temel tarım ürününün monokültür olarak (bir bölgede aynı özelliklere sahip tek bir ürünün yoğun şekilde) üretimine dayanıyor. Uzmanlar bu üretim şeklinin çevre üzerinde etkisinin çok yüksek olduğunu, diğer yandan hayvansal ürünleri temel alan beslenme tarzını da desteklediğini ifade ediyor.

Beş altı bitkinin yoğun şekilde ekimi yerine çiftçilerin kendi bölgelerine uyumlu türler yetiştirme konusunda inisiyatif almalarının desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. Çevreye zarar veren monokültür uygulamalarından çıkılarak çevresel olarak sürdürülebilir ve  çiftçiler açısından ekonomik olarak verimli uygulamalara dönüşümün gerektiği ifade ediliyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.