Gıda Hattı

İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında garanti dönemi başladı!

22 Ağustos 2020, 12:29
Paylaş
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında garanti dönemi başladı!

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenerek satışa sunulmasına ilişkin kriterler belirlendi. Cep telefonları en az bir yıl süreyle kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması halinde yenilenebilecek.

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik, 22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cep telefonu ve tabletlerde ikinci elde garantili satış!

Ticaret Bakanlığınca yayınladığı yönetmelikle, Ek-1’de yer alan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esasları düzenlendi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayandırılarak çıkartılan Yönetmelik, söz konusu malların yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin faaliyetleri kapsıyor.

Yenileme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar

Buna göre, kullanılmış mallar, yenileme merkezleri tarafından, Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Yenilenen kullanılmış mallar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün olarak tekrar satışa sunulabilecek.

Kullanılmış mal yetkili alıcı tarafından tüketiciden alınarak yenileme merkezine iletilmek suretiyle veya yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak yenilenebilecek.

Cep telefonları en az 1 yıl kullanılmış olacak

Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl süreyle kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunlu olacak.

Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, “yenilenmiş ürün” ibaresine ve yenileme merkezinin bilgisine yer verilerek satışa sunulması zorunlu olacak. Yenileme işlemi yapılırken yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde, “üretici onaylı parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün” ibaresine de yer verilecek.

Yenilenmiş ürünün, yönetmelikte düzenlenen yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulması zorunlu olacak. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak.

Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek. Yenilenmiş ürün garantisinden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumlu olacak.

Yenilenmiş ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa sunulması zorunlu olacak.

Yenileme merkezlerinin kuruluşu

Kullanılmış malların Yönetmelikte belirlenen esaslara göre yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulması amacıyla, Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya TSE’nin belirlediği standartlara uygun şekilde faaliyet göstermek üzere yenileme merkezleri kurulacak.

Yenileme merkezlerinin Bakanlıkça onaylı yenileme yetki belgesi alması zorunlu olacak.

Geçerlilik süresi 5 yıl olacak yenileme yetki belgesi, Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içinde aykırılığın düzeltilmemesi, belge verilmesinde aranan şartların kaybedilmesi veya yenileme merkezinin başvurusu üzerine iptal edilecek.

Yetkili alıcının sorumlulukları

Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış mallar için Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden malın “Beyaz Liste”de olup olmadığını ve kullanılmış malların en az bir yıl veri trafiği bulunduğunu kontrol edecek.

Kullanılmış malın değerine ilişkin değerleme işlemi, en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılacak.

Alıcı, kullanılmış malın değerlemesinin yapılmasını takiben tüketicinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını alacak ve onayın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde tüketiciye ödemeyi yapacak.

Yetkili satıcının sorumlulukları

Tüketici ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce, yenilenmiş ürüne ilişkin yapılan işlemler, değiştirilen parçalar ve garantiyle ilgili hususlar hakkında bilgilendirilecek.

Yetkili satıcı, yenilenmiş ürüne ilişkin reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle bağlı olacak, satışa sunulan yenilenmiş ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla tüketiciye verilmesini sağlayacak.

Satıcı, satışa sunulan yenilenmiş ürün için yönetmelikte belirtilen yenilenmiş ürün garantisini sağlamak zorunda olacak. Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek.

Yenileme merkezi tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla yenilenmiş ürünle ilgili değişim, onarım, bakım, bedel iadesi, bedel indirimi ve benzeri hususlarda taahhütlerini içeren yenilenmiş ürün garantisi vermek zorunda olacak.

Yenilenmiş ürün garantisi, yenilenmiş ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl olacak.

Garanti süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması nedeniyle; nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri dahil olmak üzere tüketiciden herhangi bir masraf talep edilemeyecek.

Yenilenmiş ürün garantisi süresi içinde ücretsiz onarım veya ayıpsız yenilenmiş misli ile değişim haklarından birinin seçilmesi durumunda, bu talebin yenileme merkezine veya yetkili satıcıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü içinde yerine getirilmesi zorunlu olacak. Bu süre, ürünün yetkili satıcıya ya da yenileme merkezine teslim edilmesiyle başlayacak.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.