AramaArama
Gıda Hattı

İki stratejik üründe AB'nin en büyük tedarikçisi Türkiye!

4 Haziran 2021, 15:15
Paylaş
İki stratejik üründe AB'nin en büyük tedarikçisi Türkiye!

AB’nin stratejik girdi ve alanlarda dışa bağımlılığını mercek altına alan belgeye göre, 30 kritik hammadde arasında bulunan bor madeninin yüzde 98’i, hammadde ve kimyasallar açısından önemli olan 99 ürün arasında sıralanan antimonun ise yüzde 62’si Türkiye’den tedarik ediliyor.

Stratejik girdi ve alanlarda AB’nin dışa bağımlılığını mercek altına alan “AB'nin Stratejik Bağımlılıklarının Analizi” başlıklı belge, AB Komisyonu tarafından AB Sanayi Stratejisi belgesi ile eşzamanlı olarak yayımlandı.

Türkiye, bor madeni ile antimonda AB’nin en büyük tedarikçisi

Belgede AB’nin 2020’de belirlediği 30 kritik hammadde arasında bulunan bor madeninin %98’inin Türkiye tarafından tedarik edildiği ve ayrıca hammadde ve kimyasallar açısından önemli olduğu belirtilen 99 ürün arasında sıralanan antimonun da %62’sinin Türkiye’den sağlandığı tespitlerine yer veriliyor.

Dışa bağımlı olunan ürünlerin yaklaşık yarısının Çin'den ithal edildiği vurgulanan belgede; Çin’i sırasıyla Vietnam, Brezilya, Singapur ve G. Kore’nin takip ettiği belirtiliyor.

Hammaddeler, piller, aktif farmasötik bileşenler, hidrojen, yarı iletkenler, bulut ve uç teknolojilerine ilişkin AB’nin dışarıya stratejik bağımlılıklarının kaynağı ve etkileri hakkında ayrıntılı tespitler yapılıyor.

Haber Etiketleri

ab

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.