Gıda Hattı

İhtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı kriterleri belirlendi

13 Ocak 2022, 09:09
Paylaş
İhtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı kriterleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, il/ilçe bazında aile başı kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değeri dikkate alınarak belirlenecek.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5097), 13 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ekinde 2022 yılı kömür dağıtım takvimi de yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili

Buna göre, her bir il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak ihtiyaç sahibi aile sayıları esas alınarak belirlenecek.

İl/ilçe bazında aile başı kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak aileler, her il ve ilçede kurulu bulunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek.

Dağıtımı yapılan kömür satılamayacak

Dağıtımı yapılan kömür muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek.

Kömür teslimatları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen il/ilçe bazlı aile başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla, ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

2022 yılında Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TKİ) Genel Müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılacak.

TKİ’nin Karar kapsamında dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin etmesi esas olacak. TKİ, dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilecek.

komur-enerji-gidahatti

Organizasyonu Vakıflar yapacak

Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan iletilecek olanlar hariç olmak üzere il ve içerisinde dağıtım organizasyonu, vakıflar tarafından yapılacak.

Dağıtılacak kömürün niteliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uygun olacak.

Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar TKİ ve TTK tarafından ödenecek. TKİ ve TTK tarafından Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak CIF satış esaslarına göre teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görevlendirme bedeli sayılacak ve kurumlara ödenecek.

Uygulamaya dair usul ve esasların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.