Gıda Hattı

İhracatta Önümüzdeki 3 Yılın Haritası "İhracat Stratejik Planı 2007-2009" İle Şekilleniyor

29 Ekim 2007, 14:15
Paylaş

Tüm sektörlerdeki ihracatçıların ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunun devamı, ihracatın sorunlarının çözülmesi ve ihracata yönelik yol haritasının çıkarılması amacıyla düzenlenen İhracat Koordinasyon Toplantıları’nın 12ncisi, “İhracat Stratejik Planı 2007-2009” gündemiyle toplanıyor.

2009 yılı itibariyle ihracatımızın 125 milyar dolara ve dünya ihracatından aldığımız payın yüzde 1,2 seviyesine çıkarılması amacını gerçekleştirmek için hazırlanan 2007-2009 dönemi “İhracat Stratejik Planı”nın değerlendirme toplantısı, 01 Kasım 2007 Perşembe günü Ankara Swiss Otel’de yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak toplantıya Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen başkanlık edecek.

Plan; ihracatta yakalanan 100 milyar dolar hedefinin yakalanması dolayısıyla, ihracat rakamının arttırılması ve ihracat artışının sürdürülebilirliğinin devamına yönelik rekabetçi bir yapıyı oluşturmak amacını taşıyor. Bu amacı gerçekleştirmek için 4 ana başlıkta “ulaşılması öngörülen hedefler” belirlendi.

İhracatta ulaşılması öngörülen hedefler ana başlıklarıyla şöyle;

-Yenilikçi fikirlere ve AR-GE’ye dayalı, Müşteri odaklı bir anlayışla tanıtım ve pazarlama yapılması

-Kamu, özel sektör ve STK’lar arasında etkin koordinasyon için, nitelikli insan kaynakları ve Bilgi altyapısının işleyişinin geliştirilmesi

-Dış ticaret politikalarının, ikili ve çok taraflı ticari ilişkiler bağlamında ihracatı geliştirecek yönde geliştirilmesi

-Para ve Maliye politikalarının belirlenmesinde, ihracat odaklı yaklaşımlarla, rekabeti artırıcı araçların geliştirilmesi

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.