Gıda Hattı

İhracatçıya iki yıl süreli Yeşil Pasaport

23 Mart 2017, 09:20
Paylaş
İhracatçıya iki yıl süreli Yeşil Pasaport

Son üç yılda ihracat yapan firmaların, ihracat tutarlarına bağlı olarak belirlenecek sayıda sahip, ortak ve yetkililerine, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilecek. 

Bakanlar Kurulu’nun İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı, 23 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

kobi-ihracat-gidahatti İhaleye fesat karıştırana yeşil pasaport yok!

Karara göre, son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama kararda belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları kaydıyla, iki yıl süreyle hususu damgalı pasaport verilebilecek. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanları eş ve çocuklarına ise hususi damgalı pasaport verilmeyecek.

ihracat-1-gidahatti İhracat tutarları

Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD Doları arasında olan firmaların 1, 10-25 milyon doları arasında olan firmaların 2, 25-50 milyon ABD Doları arasında olan firmaların 3, 50-100 milyon ABD doları arasında olan firmaların 4, 100 milyon ABD doları üzerinde olan firmaların 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Söz konusu tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihinde kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecek.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları, tutarların belirlenmesinde dikkate alınacak.

İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilecek.

yesil-pasaport-hususi-gidahattıPasaport başvurusu

Hususi damgalı pasaport başvurusu, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca ortaklaşa belirlenen talep formu ile yapılacak. Belgelerin kontrolünü ihracatçı birliği yapacak.

Pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde pasaportu iade edecek.

Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.