Gıda Hattı

İhracatçıya Şeker Verecek Firmayı Şeker Kurumu Belirleyecek

2 Ekim 2007, 17:49
Paylaş

Kamu ve özel sektör şeker üreticileri arasında eşitlik ve hakkaniyet sağlamak amacıyla, yıl sonuna kadar, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracatçıya düşük fiyattan şeker verecek fabrikalar, Şeker Kurumu tarafından belirlenecek.

Kurum ayrıca, ihracatçıya, uluslararası fiyattan C şeker tahsisi için, ihracatı gerçekleştirilmiş olan üründe kullanılan şeker alımına ilişkin faturalara da süre sınırı koydu. Bu faturalar, 1 yıldan eski olmayacak.

Şeker Kurumu, İmalatçı-İhracatçıların Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Kararı'nda değişiklik yaptı. Karar, yaptıkları ihracat karşılığında, imalatçı-ihracatçılara C şekeri kapsamındaki pancar şekerinin satışı işlemlerinde uyulması gereken usul ve esasları düzenliyor.

Uygulamada yapılacak değişikliğe ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, ihracata karşılık C şekeri alımlarında yurtiçinde alınan şeker için ibraz edilen faturalar, ihracat tarihinden önceye ait olmak üzere, ilgili partiye ait ilk ihracat tarihinden en çok bir yıl öncesi bir tarihe ait olması halinde koşulsuz kabul edilecek. İhracat tarihinden sonraki şeker alımına ilişkin faturalar, Dahilde İşleme İzin Belgesi'ne (DİİB) kayden ihracat yapmak amacıyla alınan şekere ait olsa bile ret edilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.