Gıda Hattı

İhracatçı İçin 5 Yıllık Yol Haritası Çıkarıldı

4 Eylül 2007, 17:40
Paylaş

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), '2008-2012 İhracat Stratejik Planı'nı hazırladı. Planla, ihracatçılar için yol haritası çizildi.

Buna göre İGEME, ihracatçılara katma değeri yüksek ürünlere yönelmeleri konusunda destek sağlayacak. Türkiye, gelecek yıllarda ihracatını katma değeri yüksek ürünlere ağırlık vererek artıracak.

Stratejik plan çerçevesinde KOBİ'ler başta olmak üzere, ihracatçı firmalarının küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Firmaların yeni pazarlara açılması ve mevcut pazar paylarının artırılması hedeflenecek. Her yıl en az 5 ülkede yerinde hedef pazar araştırması yapılacak. Bu kapsamda pazar araştırması, eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütülecek. Böylece firmalar tanıtım ve dış satım faaliyetlerine yönlendirilecek. Öte yandan İGEME'nin dış ticaret eğitimi hizmetleri de nicelik ve nitelik olarak geliştirilecek ve bu alandaki rolü güçlendirilecek. Bu bağlamda, her yıl farklı illerde eğitimler düzenlenmesine öncelik verilecek. Eğitim programları kapsamı içinde dış ticaret alanında başarılı işadamlarının bilgi ve deneyimlerini diğer firmalarla paylaşımı sağlanacak.

Ulusal düzeyde tanınan bir sertifikasyon sistemi hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılacak. Pilot olarak seçilen bir sanayi bölgesinde hiç ihracat yapmamış; ancak ihracata yönelmek isteyen KOBİ'lere destek verilecek. Türk ihraç ürünlerinin ve firmaların uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik faaliyetleri çeşitlendirecek ve güçlendirecek. Fuarlara katılım artırılacak, İngilizce web sitesindeki tanıtım ve ürün profilleri her yıl güncellenecek. Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde, firmaların İGEME'nin sunduğu ticari bilgi ve hizmetlerine kolay, hızlı ve bulunduğu yerden erişimini sağlayacak kurumsal teknik altyapı geliştirilecek. İGEME'nin yeniden yapılanması sağlanacak ve bu kapsamda insan kaynakları geliştirilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve hizmetlerinin tanınırlığı artırılacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.