Gıda Hattı

İhracat Yap Sıfır Faizli Krediyi Kap

11 Eylül 2007, 16:30
Paylaş

Hükümeti, yeni icraat döneminde, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) üretim, ihracat ve istihdamının artmasına yönelik “faizsiz kredi” uygulaması da dahil bir dizi yeni destek, düzenleme ve projeyi uygulamaya hazırlanıyor. KOBİ'lerin desteklenmesinde görev alan kurum ve kuruluşların idari yapısını yeniden düzenlemeyi öngören 60. hükümet, bu kuruluşlar arasında sağlanacak işbirliğiyle KOBİ'lerin etkin ve hızlı hizmet ve destek almasını öngörüyor.

KOBİ'lerin ihracat hacimlerinin artırılması için verilecek destekler kapsamında, her yıl “sıfır” faizli en az 1 milyar dolar ihracat kredisi verilmesi hedefleniyor. İhracat yapan KOBİ sayısının ise 45 bine ulaştığı belirtiliyor. KOBİ'lerin nitelikli eleman gereksinimi karşılamak ve kayıt altına girmelerini özendirmek amacıyla 59. hükümet döneminde başlatılan her yıl “sıfır” faizli istihdam kredisi verilmesi uygulaması da sürdürülecek. Bununla, ihracat yapan küçük işletmelerin üniversite mezunlarını istihdam etmeleri özendirilecek. Kümelenme kapsamında bir araya gelecek KOBİ'lere de kredi faiz desteği verilecek.

Yeni kurulan ve gelişme sürecine giren bilgi ve teknoloji tabanlı KOBİ'lerin sermaye ihtiyaçlarını bankacılık sistemi dışındaki kaynaklardan sağlayabilmesi için Girişim Sermayesi Fonları aracılığı ile 1.5 milyar YTL girişim sermayesi imkanı oluşturulması öngörülüyor. Girişim sermayesi modeline yeni bir canlılık kazandırılması hedefleniyor. KOBİ'lerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak için kredi garantisi ve girişim sermayesi sisteminin geliştirilmesi öngörülüyor. KOBİ'lerin teminat sorunu kredi garanti fonlarının gücü artırılarak aşılacak. Kredi garanti fonlarının teminat hacmi 5 milyar YTL'ye yükseltilecek. Ayrıca, Kredi Garanti Fonu, yararlanıcılara hizmet vermek amacıyla şubeler açılacak. KOBİ'lere ar-ge desteği verilecek

KOBİ'lere çeşitli desteklerde sağlanacak. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yatırım kredisi faiz desteği sağlanarak ar-ge çalışması yapan KOBİ'lerin sayısı artırılacak. Patent Destek Programı, ar-ge Yatırım Destek Programı, Ar-Ge Ürünleri Pazarlama ve Destek Programı uygulamaya konulacak. Üretimden pazarlamaya, ticaretten, turizme birçok alanda faaliyette bulunun küçük esnaf ve sanatkarların birleşmelerine veya ortak girişimlerine özel destek programları uygulanacak. Bu kapsamda yer tahsisi, devlet destekli kredi imkanları, yeni teknoloji, yönetim danışmanlığı ve eğitim gibi alanlarda destek sağlanacak. Üniversiteler başta kamu kuruluşlarının insan gücü, laboratuar gibi imkanlarının KOBİ'lerin yararlanmasına sunulacak. Bilgilendirme, yönlendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, eğitim, danışmanlık, laboratuar hizmetleri, tasarım, ürün geliştirme, patent alma gibi ihtiyaçlar desteklenecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.