Gıda Hattı

İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ

13 Temmuz 2007, 15:22
Paylaş

Tarım Bakanlığı ihbari mecburi hayvan hastalıkları listesini 12.07.2007 tarih ve 26580 sayılı Resmi Gazetede yeniden yayımladı. Artık Varroa, Infectious Pancreatic Nekrosis (IPN) hastalıkları ihbari mecburi hastalıklar listesinde değil.

8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü maddesine göre tespit edilen ihbarı mecburi hastalıkları şunlar:

1. Sığır vebası

2. Şap

3. Sığır tüberkülozu

4. Sığır brusellozu

5. Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)

6. Anthrax (Şarbon)

7. Kuduz

8. Koyun-keçi çiçeği

9. Koyun ve keçi brucellozu

10. Koyun ve keçi vebası (PPR)

11. Mavidil

12. At vebası

13. Ruam (Mankafa)

14. Durin (At frengisi)

15. Atların enfeksiyöz anemisi

16. Veziküler stomatitis (Bulaşıcı stomatitis)

17. Equine encephalomyelitis

18. Tavuk vebası (Avian influenza)

19. Newcastle (Yalancı tavuk vebası)

20. Pullorum

21. Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)

22. Arıların amerikan yavru çürüklüğü

23. Balıkların enfeksiyöz hematopoietik nekrozisi (IHN)

24. Scrapie

25. Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)

26. Bonamiosis

27. Marteiliosis

28. Spring Viraemia of Carp (SVC)

29. Viral Hemorajik Septisemi (VHS)

30. Bakterial Kidney Disease (BKD)

31. Crayfish Plague (Kerevit Vebası)

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.