Gıda Hattı

İcra ve İflas Kanunu'nda yeni karar yürürlüğe girdi!

29 Mayıs 2022, 16:32
Paylaş
İcra ve İflas Kanunu'nda yeni karar yürürlüğe girdi!
Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre bundan sonra borçlu olan kişi icralık olan malını 15 günlük süre içinde kendisi satabilecek.

Yayınlanan yeni karara göre, borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek.

İcra müdürü, rızai satış asgari bedelini belirlemek için haczedilen malın sicile kayıtlı takyidatlarını temin ederek alacaklısından alacağının devam edip etmediğini, devam ediyor ise alacak miktarını soracak.

Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya on beş günlük süre verilecek. Bu süre, yetki belgesinin borçluya tebliğinden itibaren başlayacak.

Borçlunun ve anlaştığı alıcının adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını, MERSİS numarasını, anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özellikleri, verilen on beş günlük süre içinde icra dairesine bildirmesi gerekecek.

Alıcının, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla, borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya verilen on beş günlük süre içinde icra dairesinin banka hesabına ödemesi zorunlu olacak.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.