AramaArama
Gıda Hattı

İcra ve İflas Kanunu değişiklikleri yürürlükte! Neler değişti?

19 Haziran 2021, 08:50
Paylaş
İcra ve İflas Kanunu değişiklikleri yürürlükte! Neler değişti?

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından 19 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mal ve hakların bütün halinde satışı

Yayımı ile birlikte yürürlüğe giren Kanuna göre, İflas idaresi memurları 3 kişiden oluşacak ve bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. İflas idare memurlarının, birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden, bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak satılacak.

Rehinli malların satışına izin verilecek

Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek veya muhafazası masraflı olacak ise mahkeme veya alacaklı kurulunun görüşü alınarak satışa izin verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacak.

Borçlu, mahkeme izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak. Taşınmazını, işletmenin faaliyetlerinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek.

Konkordato süreci sonunda iflas

Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı taktirde, iflas kararını veren mahkeme, tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek.

Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi olmayacak.

Yapı kullanma izin belgeli yapılarda cins değişikliği

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilecek.

Tapu müdürlükleri bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak değer vergi ile emlak vergisi borcunu ilgili belediye tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacak. Belediyeler, söz konusu sistemi, 1/1/2023 tarihine kadar kurarak ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına açacaklar.

zorunlu_trafik_sigortasi-gidahattiDeğer kaybı tazminatı hesaplaması

Değer kaybı tazminatı aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak, destekten yoksun kalma tazminatı hayat tablosu ve zorunlu mali sigorta sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere, sürekli sakatlık tazminatı yüzde 2’yi geçmemek üzere hesaplanacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.