AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

İçme suyu kaynaklarına 99 parametreli takip!

İçme suyu kaynaklarına 99 parametreli takip!
9 Temmuz 2019, 17:50

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile, içme suyu kaynaklarında izlenmesi gereken parametre sayısı 41'den 99'a çıkarıldı. Daha önce sadece su kaynağın kalitesinin tespiti için izleme yapılırken, artık hem arıtma tesisi girişinde hem de arıtma tesisi çıkışında belli aralıklarla kalite ölçümü yapılarak, su kalitesi takibi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik revize edilerek “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik” başlığıyla, 6 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçme suyu kaynaklarına sıkı takip!

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni yönetmelik uyarınca, içme suyu kaynaklarında izlenmesi gereken parametre sayısı 41'den 99'a çıkarıldı. Ayrıca daha önce sadece su kaynağın kalitesinin tespiti için izleme yapılırken, artık hem arıtma tesisi girişinde hem de arıtma tesisi çıkışında belli aralıklarla kalite ölçümü yapılarak, su kalitesinin takibinin güvenli şekilde yapılması sağlanacak ve insanlarımıza daha güvenilir su temin edilecek.

İçme suyu arıtma tesisleri projelendirme safhasında, genellikle ham su kalitesi dikkate almadan tip projelerden faydalanılarak tasarım yapılıyordu. İçme suyu temini için kullanılacak su kaynaklarının kalitesinin konvansiyonel parametrelerin yanı sıra mikrokirleticilerin de dahil olduğu 99 parametre ile analiz edilip, insani tüketim için belirlenmiş olan standartların üzerinde çıkan parametreleri arıtacak şekilde içme suyu arıtma tesisinin proses tasarımının yapılması da son derece önemli. Yönetmelik ve çıkartılacak teknik tebliğ ve proses onay genelgesi ile bu yönde de gelişme sağlanacak.

Yeni yönetmelik neler getiriyor?

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik” uyarınca;

İçme sularının güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için 99 kalite parametresi içme suyu arıtma tesisi giriş ve çıkışında izlenecek,

Su kalitesi izleme çalışmaları, Büyükşehir belediyeleri ve DSİ Genel Müdürlüğünce yapılacak,

Yeni inşa edilecek olan içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esasları ve normları Bakanlıkça yayımlanacak olan "İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği" ile,

Yeni yapılacak içme suyu arıtma tesislerinin proses onayının usul ve esasları Bakanlıkça yayımlanacak olan "İçme Suyu Arıtma Tesisleri Proses Onay Genelgesi" ile belirlenecek.

Yönetmelik kapsamında içme suyu arıtma tesisleri; projelendirilmesinden, inşaatına kadar geçen tüm süreçlerde ve işletilmesi esnasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce takip edilerek, Belediyeler ile işbirliği içerisinde temiz suyun halka arzı sağlanacak.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.