Gıda Hattı

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

15 Haziran 2022, 12:16
Paylaş
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı yapacağını duyurdu! Bakanlığın “duyurular” bölümünde yayımlanacak olan link aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak olan personel alımı kadro dağılımı da belli oldu. Peki; İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? Detaylar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 3 bin 546 personel alımı yapacağını duyurdu! Başvuru ve alım tarihleri ile şartlarını öğrenmek isteyenler ise; İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı ne zaman başlıyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı personel alımı

  • İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli alınacak.
  • Bakanlığın taşra teşkilatına ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

  • Başvurular, 17-21 Haziran tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

İçişleri Bakanlığı personel alım şartları nelerdir?

  • 1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,
  • (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • (b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,
  • (c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
  • (ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • (d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.