Gıda Hattı

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022, İçişleri Bakanlığı personel alımı nereden yapılır?

28 Mayıs 2022, 11:36
Paylaş
İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022, İçişleri Bakanlığı personel alımı nereden yapılır?
İçişleri Bakanlığı bünyesine yapılacak Personel Alımı için süreçler belli oldu. İçişleri Bakanlığı personel alımı ile 3.546 kişi istihdam edilecek. Mühendis, avukat, büro personeli, tercüman gibi birçok farklı meslek kolundan yapılacak personel alımı için en geniş kontenjan İstanbul'a verildi. Peki , İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022, İçişleri Bakanlığı personel alımı nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı bünyesine yapılacak Personel Alımı için süreçler belli oldu . 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 3.546 personel alacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı nereden yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı personel alımı meslek ve taşralar için aranan meslekler

 • Kağıt Restoratörü, Arşiv Uzmanı, Avukat, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Programcı, Harita teknikeri, Grafiker
 • Bilgisayar, Makine, Elektrik-Elektronik, Yazılım, Endüstri İnşaat, Harita mühendisliği
 • Şehir Plancısı, Mütercim Tercüman, Büro Personeli, Destek Personeli

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ve şartları nelerdir?

 • Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır.
 • adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur.
 • Başvurular; 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
 •  www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
 •  14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine adaylar erişim sağlayarak profil bilgilerinin düzenleyebilecekler ve bu bilgilerini sınav başvuru esnasında kullanabileceklerdir.
 •  profil bilgilerini düzenlemek ve 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında da başvuru yaparak modüle kaydetmek şarttır.
 • Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecektir.
 • e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. Kolaylık olması açısından aday profil bilgileri düzenleme işlemi 14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılabileceği gibi 17-21 Haziran 2022 başvuru tarihleri arasında, başvuru esnasında da yapılabilecektir

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

 • 1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,
 • (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • (b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,
 • (c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
 • (ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • (d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • (e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • (f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı il görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • (2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),
 • (3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,
 • (4) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.