Gıda Hattı

Hububat Üreticilerine Destekleme Pirimi

31 Temmuz 2007, 18:26
Paylaş

Bakanlar Kurulu, “Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar”ı yürürlüğe koydu. 29 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan “Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar”a göre, yurt içinde 2007 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve çeltik üreticilerine satış belgesinin ibrazı şartı ile kilogram başına destekleme primi ödenmesine karar verildi. Prim miktarları ve başvuru süresi Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

Destekleme priminden kamu tüzel kişileri hariç, 2007 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'nde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek. Başvuru sahibinin toplam prim ödemesinin kontrolünde ise ÇKS'deki bilgiler dikkate alınacak. Prim ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin ÇKS'de kayıtlı arazisinin büyüklüğünü aşamayacak. Üreticiler ÇKS belgesini kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerinden almaları gerekiyor. Prim ödemeleri için başvurular ise ilgili tarım kredi kooperatifine yapılacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.