Gıda Hattı

Hububat hasadında yüzde 3 tane kaybının aşılmaması sıkı denetimle sağlandı

13 Ağustos 2006, 15:45
Paylaş
Tarımda verimi artırmaya çalışan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu yıl Isparta'da yapılan hububat hasadında dane kaybını en fazla yüzde 3'le sınırlandırdı. Sertifikalı biçerdöver operatörü kullanımı ve tarlalarda yapılan hasat denetimleri başarılı sonuçlar ortaya koydu.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, açılan "Biçerdöver Operatör Eğitimi" ya da "G Sınıfı Sürücü" kursuna katılarak belge almayan sürücülere hububat hasadı yaptırmadı. Tarım İl Müdürlükleri'nin kontrollerinde belgesiz olduğu tespit edilen operatörler ile biçerdöver sahipleri hakkında yasal işlem yapıldı. Yüksek verim amacıyla hububatın hasat olgunluk devresinden önce hasada başlanmaması için yoğun çaba sarf edildi.

Isparta'da bu yıl biçerdöverle hububat hasadında kabul edilebilir dane kayıp oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Bu oranın üstünde dane kaybına neden olanlar hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın "Bakanlık İl Müdürlüklerinde Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Organizasyonu ile Kontrollerde Takip Edilecek Esas ve Usullere" ait uygulama talimatı çerçevesinde işlem yapıldı. Hububat hasadına giren biçerdöverler hasat sezonu boyunca valiliklerden yetki belgesi verilen kişilerce sürekli kontrol edildi. Araç sahipleri biçerdöverlerini operatör belgesi olmayan kişilere kullandırmadığı gibi buna teşebbüs edenler hemen uyarıldı. Belgeli operatörler, belirtilen hedefin üstünde dane kaybına sebep olmamaları için biçerdöverlerini, hasat edecekleri her tarla için hububatın durumuna göre yeniden ayarlama yaparak zarara engel oldu.

Hububat hasadı dönemindeki kontroller hakkında bilgi veren Isparta Tarım İl Müdürü Mücahit Yeşil, kâr amacı güden bazı operatörlerin biçerdöverlerin ilerleme ve dolap dönme hızı arttırmasının engellendiğini ve hasat olgunluğuna gelmeyen ekinlerin hasat edilmediğini açıkladı. Hasat sırasında tarla ve hububatın durumuna göre anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yaptırıldığını söyleyen Müdür Yeşil, "Rutubetten dolayı kayıplara sebep olmamak için Isparta'nın iklim özelliğine göre saat 01.00 - 09.00 saatleri arasında hasat yaptırılmadı. Çok eski ve ayar imkanı olmayan biçerdöverlere hasat izni verilmedi. Biçerdöverlerde ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı bulundurularak, kazaya karşı gerekli emniyet tedbirlerinin alınması sağlandı. Biçerdöver kira ücretlerinin belirlenmesinde esas karşılıklı anlaşma yolu ile belirlendi. Ancak aşırı ücret taleplerini önlemek amacıyla biçerdöver kira ücretleri Valiliğimizce istişare mahiyette ve hububatın durumuna göre ortalama dekar başına 7,50 YTL olarak belirlenmiştir" dedi.

Tarla sahiplerinin hasatta fazla tane kaybına neden olan operatörleri en yakın tarım teşkilatına bildirdiklerini vurgulayan Yeşil, ekiplerin anında biçim yapılan alanlarda gerekli denetimleri yaparak, eksiklikler tamamlanmasını sağladığını aktardı. Hasat esnasında kabul edilebilir hasat kayıp oranının yüzde 3'ten fazla olmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden Yeşil, "Hasat kaybının artması halinde durumun bilirkişilerce tespit edilmesini ve çiftçilerin zararının biçerdöver sahiplerince tazmininin sağlanması amacı ile ilimiz kasaba ve köylerinde eğitim çalışmaları yapılarak üreticiler bilinçlendirilmiştir. Isparta Valiliğinin 2006/1 nolu bildirisi belediyeler ve muhtarlar tarafından umumi vasıtalarla ilan edilerek hububat sahiplerine duyurmuşlar, biçerdöver sahibi veya operatörlerine imza karşılığı tebliğ edilmiştir. Hasat sezonu boyunca herhangi bir olumsuz vaka ile karşılaşılmamış, hububat hasatı tamamlanmış durumdadır" şeklinde konuştu. Yeşil, çiftçilerin ürününün bol, kazancının ise çok olması dileğinde bulundu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.