Gıda Hattı

Hipermarket Yasası Çıkıyor

20 Ekim 2007, 12:01
Paylaş

Sanayi Bakanı Çağlayan, esnaf yasası, indirimli günler ve hipermarket yasası için yeniden çalışma başlattıklarını söyledi

Perakende zincirlerinin şehir dışına taşınmasını öngördüğü gerekçesiyle sektör yetkilileri tarafından eleştirilen ve 3 yıldır bekleyen Büyük Mağazalar Yasa Taslağı’nın yasalaşması için düğmeye basılıyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, ’Hipermarket Yasası’ olarak bilinen, kanunu çıkartacaklarını söyledi. Aynı konuda üç ayrı yasa hazırlığı olduğunu belirten Çağlayan, “Kaçmanın mantığı yok, yasal düzenlemeye ihtiyaç var” dedi. Esnaf Yasası ve indirimlerle ilgili iki ayrı çalışmanın daha yasalaşacağını kaydeden Çağlayan, “TESK şu anda Esnaf Yasası ile ilgili çalışmaları yürütüyor. Diğer yasalarla birlikte bunları gündeme getireceğiz” dedi.

Neler değişecek?

İzinler belediyeden: Satış alanı 10 bin metrekareyi geçmeyen mağazaların izinleri, ticaret merkezi olarak ayrılmış alanlarda belediyeler tarafından verilecek. Diğer alanlarda ilgili odanın görüşü alınacak. 10 bin metrekareden fazla olanların izinleri dernek ve odaların görüşü alınarak, Sanayi Bakanlığı’nca onaylanacak.

Akşam 20.00’de kapanacak: Mağazaların çalışma saatleri 10:00 ila 20:00 arasında olacak.

Mağazaların yeri: Mağazaların yakınlığı 500 metreden az olmayacak.

1 gün tatil: Haftada bir gün izin yapılacak. Bu durum, odanın görüşü alınarak, bakanlık, büyükşehir belediyesi ve belediyelerce karara bağlanacak.

İndirime sınırlama: 365 günü kapsayan ’indirim’ yapılamayacak. En fazla 3 ayla sınırlı kalacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.