Gıda Hattı

Hekimlere maaş artışından yararlandırılmayan Veteriner Hekimler tepkili!

4 Aralık 2021, 11:39
Paylaş
Hekimlere maaş artışından yararlandırılmayan Veteriner Hekimler tepkili!

Sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemede Veteriner Hekimlerin de olması gerektiğini belirten TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Veteriner Hekimler bir kez daha dışlanıyor” dedi.

TBMM’de görüşülmekte olan kanun teklifi ile beşeri hekim ve diş hekimleri maaşlarında ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesinin kabul edildiğini hatırlatan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinde tanımlanan “Sağlık Sınıfı” içerisinde, doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların de yer aldığına işaret etti.

Son yıllarda beşeri hekimler ve diş hekimlerinin gerek emekli olanları, gerekse görevde olanları yönünden özlük haklarında önemli ölçüde iyileştirmeler yapıldığını, veteriner hekimlere ise aynı hakların tanınmadığını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

“Şimdi de yalnızca beşeri hekimlere 2500 TL ile 5000 TL arasında zam yapılması kabul edilmiştir. Sağlık çalışanları zor şartlarda yürüttükleri özverili çalışmalarla bu iyileştirmeleri fazlasıyla hak etmektedirler.

“Veteriner hekimler de aynı kapsamda değerlendirilmeli”

Ancak; Veteriner hekimlerin ülkenin en ücra köşesine kadar 200’ den fazla zoonoz hastalık riski ve zor şartlar altında hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği adına yürüttükleri hizmetlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.

Bakanlıklar, Üniversiteler ve Belediyeler bünyesinde bulunan yaklaşık 12.000 civarında veteriner hekime hak ettikleri bu zamların verilmesi kamu maliyesine ilave yük getireceği endişesiyle ertelenmekte ise de beşeri sağlık hizmetlerinde görev yapan yüzbinlerce beşeri hekim yanında sayısal olarak değerlendirildiğinde sayısı 12.000 dolayında kalan veteriner hekimlere yapılacak zammın, hazine nezdinde etkisi yok denecek kadar az olacaktır.

“Sorun, Sağlık Bakanlığı çatısı altında olmamak mı?”

Devlet Memurlarının genel kanunu olan 657 Sayılı Kanunda sağlık hizmetleri sınıfı olarak beşeri sağlık çalışanlarıyla bir bütün halinde kabul edilen veteriner hekimlerin bu şekilde ayrımcılığa tabi tutulması, yalnızca Sağlık Bakanlığı çatısı altında konumlandırılmamış olmaları mıdır sorusu yanıt aramaktadır.

Temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez meslek mensupları olan veteriner hekimler bu konuda çözüm beklemektedirler.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak meslek mensuplarımızın özlük haklarıyla ilgili sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarımız hassasiyetle devam edecektir.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.