AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borç yapılandırmasına açıklık getirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borç yapılandırmasına açıklık getirdi
14 Haziran 2021, 08:43

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulamasına yönelik iki ayrı tebliğ yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), 7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliği (Seri No:1), 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Araç muayenelerindeki gecikmelerde, Yİ-ÜFE oranıyla faiz hesaplanacak

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı hatırlatılan Tebliğ ile, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden söz konusu fıkranın uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu fıkraya göre, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 2021 yılı sonuna kadar araç muayenelerini yaptırmaları ve muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla, alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecek. Yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılacak. Ancak fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların red ve iadesi yapılmayacak. 22/3/2020 ila 3/7/2020 tarihleri arasında geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmayacak, tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmeyecek.

Tebliğle, fıkradaki hükümlerin nasıl uygulanacağına açıklık getirildi.

Kamu alacaklarını yeniden yapılandırma usulleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ile de, Kanunun 9’uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.