Gıda Hattı

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’dan çift haneli büyüme mesajı!

25 Haziran 2021, 12:33
Paylaş
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’dan çift haneli büyüme mesajı!

Ülkenin ihtiyacının düşük enflasyon ve kur istikrarı olduğunu vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “İkinci çeyrek için yüzde 20’ler civarında bir büyüme oranı bekliyoruz. Yılın tamamında ise yatırımlar, sanayi üretimi ve dış talebin de etkisiyle orta vadeli programda öngördüğümüz seviyenin üzerinde bir büyüme oranıyla karşılaşmamız muhtemel” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte katıldığı Gaziantep İş Dünyası Buluşması’ndaki konuşmasında, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Salgının etkilerinin azalmasıyla Anadolu’nun nabzını tutmak için Bursa’dan başladığı Anadolu turuna Gaziantep ile devam ettiğini vurgulayan Elvan, “Oldukça zorlu geçen 2020 yılının ardından küresel ekonomik aktivite yeniden toparlanmaya başladı. Üretim ve ticarete ilişkin küresel veriler, salgın öncesi seviyenin üzerine çıkıldığını gösteriyor. Ancak bu sektörel iyileşme maalesef tabana yayılmış durumda değil. Örneğin hizmetler sektörü hala zayıf bir performans gösteriyor, tabii bu zayıf performans da istihdamdaki toparlanmayı etkiliyor” dedi.

“Salgının getirdiği yapısal sorunlar var”

Salgının getirdiği bir takım yapısal sorunların olduğunu vurgulayan Elvan, “Bunlardan birisi, küresel enflasyon baskısı. Uygulanan olağanüstü parasal genişleme politikaları, kuraklık, salgınla artan stoklama eğilimi ve tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle tüm dünyada emtia fiyatları yükselmeye başladı. Yılbaşından bu yana petrol fiyatları yüzde 75, endüstriyel metaller yüzde 51 ve tarımsal emtilardaki fiyat artışları yüzde 44 olarak gerçekleşti. Bu durum özellikle para politikaları üzerinde bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Küresel enflasyonun yanı sıra; artan bütçe açıkları ve borçluluk oranları da pek çok ülkenin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önündeki risk ve fırsatlara da değinen Bakan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde proaktif politikalar izledik, doğru zamanda doğru aksiyonlar aldık ve kararlı duruşumuzdan asla taviz vermedik. Süreç boyunca salgından etkilenen tüm kesimler için tedbirler aldık, ihtiyaç ve gereksinimler çerçevesinde ilave adımlar atmaya da devam edeceğiz.

“İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz”

Malumunuz aşılamada yaklaşık 45 milyon doz seviyelerine ulaştık, özellikle son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu. Ben bu durumun çok kısa süre içerisinde turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum. Salgınla mücadelede uyguladığımız politikalar, hem geçen seneyi hem de bu yılın ilk çeyreğini büyümeyle kapatmamızı sağladı. Yılın ikinci çeyreğinde de güçlü baz etkisinin etkisiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz. Ki yüzde 20’ler civarında bir büyüme oranı bekliyoruz. Yılın tamamında ise yatırımlar, sanayi üretimi ve dış talebin de etkisiyle orta vadeli programda öngördüğümüz seviyenin üzerinde bir büyüme oranıyla karşılaşmamız muhtemel.

İhracat tarafı da oldukça güçlü gidiyor. Bu sene ihracatta 200 milyar doların üzerinde bir performansa imza atabileceğimizi öngörüyoruz. İç talebin kontrollü bir şekilde devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla, cari açık tarafında bu sene bir sorun görmüyoruz. Kamu maliyesi göstergeleri de hedeflerimizle gayet uyumlu gidiyor. Bu sene için milli gelire oranla yüzde 3,5'luk bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk. Disiplinli politikalar sonucunda oluşturacağımız bu mali alanı vatandaşlarımız için kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz. Tabii bunu yaparken de orta vadeli bütçe hedeflerimizden sapmayacağız. Kısaca özetlemeye çalıştığım gibi büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor.”

“Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı”

Sorunun enflasyon ve döviz kurunun oynaklığında olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı, “Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Refah için büyüme, büyüme için yatırım, yatırım için de daha az belirsizlik, dolayısıyla da fiyat istikrarı şart. Bu noktada Merkez Bankasının fiyat istikrarına odaklı kararlı bir duruş sergilemesi çok önemli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar, enflasyonla mücadelede kesinlikle başarı getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Enflasyonla mücadeleyi elbette sadece para politikası perspektifinden de görmüyoruz. Maliye politikalarımız ve yapısal önlemler de fiyat istikrarını destekler niteliktedir. Hatta gerekmesi durumunda makro-ihtiyati tedbirleri almaktan da çekinmeyeceğiz. Bizim amacımız, toplumdaki her ferdin refahını artırmak. Bu amaç için kaliteli bir büyüme politikasına ve daha adaletli gelir dağılımına ihtiyacımız var. İşte tüm bu hedeflere ulaşabilmek için, yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Biz üzerimize düşen tüm görevleri sizlerin de desteği ile yerine getirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Ekonomi reformları kapsamında önemli adımlarımız olacak”

Ekonomik reformlar kapsamında önemli adımların atılacağı müjdesini veren Elvan, bunları şöyle sıraladı:

“Vergi Usul Kanunumuzda önemli değişiklikler yapacağız. Bunların başında iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Değerleme hükümlerini, ekonomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak güncelleyeceğiz.

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Örneğin nakit sermaye artırımında yüzde 50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indiriminin, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 olarak uygulanmasına imkan veren bir düzenleme yapacağız.

Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilebilmesine imkân sağlayacağız.

Yeniden yapılandırma kanunu

Yeniden Yapılandırma Kanunu da yürürlüğe girdi. Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, İl Özel idareleri ve YİKOB’lara borcu olan tüm vatandaşlarımızın borçlarının yeniden yapılandırılmasını mümkün kıldık. Yapılandırma Kanunu, ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacakların da yapılandırılmasına imkan sağlıyor.

Yine matrah ve vergi artırımı düzenlemesi konusundaki talepleri dikkate alarak matrah artırımı düzenlemesi yaptık. Buna göre 2016 ile 2020 yıllarına ait Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj vergileri, Katma Değer vergileri için matrah artırımı yapılabilecek. Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Böylece işletmelerin geçmiş yerine artık geleceğe odaklanmalarını istiyoruz. Bahsettiğim bu imkânlardan yararlanmak isteyenlerin başvurularını ağustos ayı sonuna kadar yapması gerekiyor.”

İhracatçılara yeni finansman kaynakları sağlanacak

KGF teminatlı kredileri, tedarik zinciri sistemini güçlendirmek için de kullanacaklarını belirten Bakan Elvan, “İhracatçılarımızın finansmana en kolay ve en ucuz şekilde ulaşmasını sağlamak için de önemli adımlarımız olacak. İhracatçılarımıza sağladığımız finansman kaynaklarını daha da arttıracağız. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Eximbank kredileriyle cesur ihracatçılarımızın daha fazla yanında ve yakınında olacağız. Dünyada girmediğimiz bir ülke pazarı kalmayıncaya kadar ne Gaziantep’e, ne Türkiye’ye ne de bizlere mola yok” şeklinde konuştu.

İHA

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.