Gıda Hattı

Hayvancılık yatırımlarına hibe desteği

26 Aralık 2018, 09:59
Paylaş
Hayvancılık yatırımlarına hibe desteği

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) bölge illerinde yapılacak hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 502), 26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, söz konusu projelerin kapsamındaki illerde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak; mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hayvancılık yatırımlarına hibe desteği

Karar kapsamında, işletmesi en az 1 yıldır aktif olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile makine alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek.

Hibe desteği programı, 2019-2023 yılları arasında uygulanacak.

Yatırım konuları ve hibe oranları

Buna göre, İNŞAAT (Yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı), HAYVAN ALIMI (Damızlık boğa veya koç-teke alımı), ile MAKİNE ALET VE EKİPMAN ALIMI (Gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi) alımı yatırımlarında yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlandırılacak. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenecek.

Bakanlık bölgesel farklılıkları dikkate alarak başvuru şartlarını belirleyecek. Yatırım için ek süre verilmesinde de Bakanlık yetkili olacak.

Karar kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak.

1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girecek Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle belirlenecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.