Gıda Hattı

Hayvancılıkta En Çok 200, En Az 25 Küçükbaşa Teşvik Geliyor

18 Şubat 2008, 20:58
Paylaş

Hayvancılık sektöründe uzun süredir beklenen yeni destekleme taslağı kamuoyuna açıklandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından değiştirilmesi düşünülen hayvancılık destekleme sisteminin, azalma olmaması şartıyla genel itibariyle olumlu bulduğunu bildirdi. Taslağa göre en az 5 en fazla 200 büyükbaş hayvan sahipleri ile en az 25 küçükbaş anaç hayvan sahiplerine destekleme yapılacak. Taslak sektör temsilcilerine de sunulacak ve görüşleri alınacak.

TZOB rapor hazırladı

TZOB, hükümet programında yer alan hayvancılık desteklerinin sadeleştirilerek amaç odaklı olarak yeniden düzenleneceği yönündeki tedbir üzerine, "Hayvancılıkta Mevcut ve Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile bir rapor hazırladı. Raporda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın henüz yeni destek çalışmaları konusunda sektör temsilcilerini ve kamuoyunu bilgilendirmediğine dikkat çekilirken, yeni destekler hazırlanırken TZOB ile de işbirliği yapılmasının, uygulamada yaşanacak sıkıntıları aşma ve desteklerin uygulanabilir olması açısından önem taşıdığı ifade edildi. TZOB'un taslakla ilgili hazırladığı rapora göre, bakanlık, destekleme sistemini, "desteklerde etkinliğin sağlanması, kayıt sistemlerinin geliştirilmesi, sadeleştirme ile taşranın yükünün hafifletilmesi, Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uyum" amacıyla değiştiriyor. Yeni sistemde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta, su ürünleri ve yem bitkilerinde desteklerin tek kalemde ödenmesi, kırsal kalkınma kapsamında proje bazlı yatırım destekleri, gen kaynakları ve geleneksel ürün destekleri uygulanması öngörülüyor. Buna göre, destekler, 2 ana ve 5 alt başlık altında toplanıyor.

200 limiti uygun bulundu

*Hayvan başına tek ödeme için, "büyük ve küçükbaş hayvanların Türk-Vet ve soy kütüğüne kayıtlı olması, örgütlü üretici olması, aşılama programındaki tüm aşıların yapılması, büyükbaş hayvanlarda suni tohumlama yaptırılmış olması, büyükbaşlar için en az 5 baş anaç hayvan, küçük başta ise en az 25 baş anaç hayvana sahip olunması" şartı getiriliyor.

*"Destek pastasının daha çok kesime ulaşması açısından desteklerde üst limit koyulması gerektiği" görüşünden hareketle, TZOB'un "büyükbaş hayvanda 200 baş limitinin" konulmasını makul bulduğu belirtilen raporda, özellikle yıllardır büyük gerileme gösteren küçükbaş hayvancılığın da destekleme sistemine katılmasının olumlu olduğu vurgulandı.

*Hayvan başına destek miktarları belirlenirken; özellikle süt teşvik primi ve buzağı desteğinden meydana gelecek kayıpların ve suni tohumlama gibi masrafların da dikkate alınması istenen raporda, büyükbaş desteklerinde alt limitin 5 baş olarak belirlenmesinin, bu limitin altında hayvana sahip özellikle hayvancılık kooperatifi üyesi birçok üreticinin desteklerden faydalanamamasına neden olacağına dikkat çekildi.

'Fiyat artabilir' uyarısı

Desteklerden yararlanmak için işletmelerin hayvan alımına başlaması halinde, hayvan satışlarında talep patlaması olacağı, bunun da fiyatları artırabileceği anlatılan raporda, "Daha da ileri aşamada, belki de ülkede hayvan yok hayvan ithal edelim diyen bazı kesimlerin ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Bu nedenle, modelde özellikle alt limiti tutturamayan kesimleri de içine alacak, onların mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde düzenleme yapılması daha uygun olacaktır" denildi. Raporda, kg başına verilen süt teşvik priminin kaldırılmasının, hayvan başına destek veriliyor olması nedeniyle, süt üretiminin artırılmasına yönelik gayretleri ve sütün sanayiye gidişini azaltabileceği, sokak sütçülüğünü teşvik edebileceği uyarısında bulunuldu. Bu nedenle, "sütün, bakanlıkça onaylanmış işletmelere teslim edilmesi şartının" destekleme modeline eklenmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca suni tohumlama ve arıcılık desteklerinin kaldırılmasının sakıncalarına işaret edilen raporda, ipekböceği, tiftik, büyükbaş-küçükbaş gen kaynaklarına yönelik desteklerin yeni sistemde de "gen kaynakları ve geleneksel ürün destekleri" ana başlığı altında devam etmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Yeni sistem ne getiriyor?

* Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta, su ürünleri ve yem bitkilerinde destekler tek kalemde ödenecek.

* Kırsal kalkınma kapsamında proje bazlı yatırım destekleri, gen kaynakları ve geleneksel ürün destekleri uygulanması öngörülüyor.

* Tek ödeme için, hayvanların Türk-Vet ve soy kütüğüne kayıtlı olması, örgütlü üretici olması, tüm aşıların yapılması şart.

* Büyükbaşlar için en az 5 baş hayvan, küçük başta ise en az 25 baş anaç hayvana sahip olunması gerekiyor.

* Yem bitkileri desteği tek ödemede olacak. Bu da tek yıllıklar, çok yıllıklar ve silajlık mısır olarak üç kalemde ödenecek.

* Yurtiçi sertifikalı tohum kullanımında yüzde 5 ek destek ve kalkınmada öncelikli illerde verilen yüzde 10 ek destek kaldırılacak.

* Yurtiçinde sertifikalı tohum üretimini artırmayı amaçlayan sertifikalı yem bitkileri üretimi desteğinin de kaldırılması planlanıyor.

* Su ürünlerinde sadece alabalık, levrek ve çipura desteklenecek. Yeni türler, midye ve yavru balık destekleri de kaldırılacak.

Referans

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.