Gıda Hattı

Hayvancılığa Destek Devam Ediyor

16 Nisan 2007, 17:21
Paylaş

Hayvancılığa destek 2007’de de geniş bir yelpazede devam edecek. Arıcılıktan ipekböceğine, yerli hayvan türlerinin korunmasından damızlık üretimine kadar geniş bir yelpazede sektöre 2007 yılında da destek yağacak.

Hayvancılığın Desteklenmesine ilişkin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; yem bitkisi üretimi yapmak için başvuranlara, çok yıllık yem bitkisi ekilişleri ile yapay çayır mera tesisindeki ilk yıl için, tek yıllık yem bitkisi ekilişinde de hasat edildikleri yıl içinde dekar başına ödeme yapılacak. Üreticiler, ot biçme, balya makinesi, yağmurlama sulama sistemleri gibi konularda da bu makinelerin bedelinin yüzde 40’ı kadar desteklenecek.Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri için 4 yıl uygulanacağına dair taahhütname alınacak. Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 5 dekar olacak. Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekiliş alanları için, 4 yılda 1 defa destek verilecek.

Damızlık hayvan desteği

Hayvan ıslahı ve yetiştirme desteği kapsamında, yurt içinde yetiştirilen ve damızlık belgesi ile saf ırk sertifikasına sahip, ilk yavrusuna en az 3 ay gebe düve satın alanlara hayvan başına ödeme yapılacak. Suni tohumlama hizmetlerine ilişkin desteklemelerde tohumlar, uygulamayı izleyen 90 gün içinde bildirilecek. Süt desteklemeleri ödemeye esas belgeler aylık dönemler itibariyle düzenlenecek. Kamu kaynaklarından bu amaçlarla indirimli kredi kullanmış olan gerçek ve tüzel kişiler bu desteklemelerden yararlanamayacak.

Ücretsiz ipekböceği tohumu

Destekleme kapsamında, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tohum dağıtım listeleri düzenleyerek ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımı gerçekleştirecek. Koyun ve keçi başına destekleme ödemesi yapılacak. Hastalıktan arı işletmelerin ve hayvan hastalıkları tazminat desteklemesinde, hayvan sahibine doğrudan “Hayvan Hastalığı Tazminat Desteği” ödemesi yapılacak.

Yerli hayvanlara koruma

Yerli koyunlardan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik gibi koyunlar için yetiştiricilerine hayvan başına ödeme yapılacak. Destekleme tutarı, yerli koyun ve keçi ırklarında her ırk için 200 başı, bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 2 bin 400 başı, sığır ve manda ırklarında da her ırk için 150 başı, bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı da bin 50 başı geçmeyecek. Destekleme tutarlarına ilişkin bilgiler ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınabilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.