Gıda Hattı

Hayvan pazarlarına sözleşmeli yönetici

3 Mayıs 2018, 10:11
Paylaş
Hayvan pazarlarına sözleşmeli yönetici

Resmi yerler dışında hayvan satış yerlerine sorumlu yönetici ataması, sözleşme ile yapılacak. Yapılan bir başka değişiklikle de yeraltı sularının kullanımında su ölçüm sistemi kurulması için tanınan süre 2 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 3 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

kars-sap-hayvan-pazari-gidahattiYeni yönetmelikle, Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası, “Sorumlu yöneticinin atanması, resmi yerler dışında sözleşme ile yapılır. Sözleşmenin bir örneği il müdürlüğüne gönderilir” şeklinde değiştirildi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütecek.

Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Resmi Gazete’nin 2 Mayıs 2018 tarihli mükerrer sayısında ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Tebliği yayınlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde yapılan değişiklikle, Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de, resmi kontrolleri yapmaya yetkili kılındı.

Yeraltı suları kullanımında tanınan süre uzatıldı

Resmi Gazete’nin 2 Mayıs 2018 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de yeraltı suları için alınan kullanım belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın talebi üzerine hazırlanan 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3’üncü Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar’a göre, yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzeri için kullanma belgesi almış olanların su ölçüm sistemi kurmaları için öngörülen süre 2/4/2020 tarihine kadar uzatıldı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.