AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Hatay ve Kilis’te üretici ve esnafın kredi borçlarına terör ertelemesi!

Hatay ve Kilis’te üretici ve esnafın kredi borçlarına terör ertelemesi!
3 Şubat 2018, 02:57

Hatay ve Kilis'te Afrin Operasyonu ile birlikte bir biri ardına yaşanan terör olayları ve patlamalar nedeniyle zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine; esnaf ve sanatkarların ise Halkbank’a olan kredi borçları için bir yıl süreyle erteleme imkanı getirildi.

Bakanlar Kurulu’nun Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar’ı, 20 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 3 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

kilis-roket-patlama-gidahattiHatay ve Kilis kapsamda

Karar; Hatay ve Kilis illerinde (ilçeler dahil) faaliyet göstermekte olan, anılan illerde (ilçeler dahil) 20 Ocak 2018-30 Nisan 2018 tarihleri arasında yaşanan terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam eden gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç) Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesini kapsıyor.

tarim-uretici-gidahattiKredi borçlarına 1 yıl erteleme

Gerçek ve tüzel kişilerden ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az %30 zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek veya tüzel kişilerin, Banka ve TTK tarafından kullandırılan ve hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibariyle vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları, ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle bir yıl süreyle ertelenecek.

20 Ocak 2018 tarihinden Kararın yayımı tarihine kadar olan sürede tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları ise Kararın yayım tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibariyle faiz tahakkuk ettirilmeksizin bir yıl süreyle ertelenecek.

Başvuru süreleri

Üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesi için vade tarihlerine göre iki ay içinde başvurmaları gerekecek.

Ertelenen krediler nedeniyle; hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

kredi-ekonomi-2-gidahattiEsnaf ve sanatkarların kredi borçlarına da erteleme

Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinde Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamında Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, Hatay ve Kilis illerinde, ilçeler de dahil olmak üzere faaliyet göstermekte olan, anılan illerde 20 Ocak 2018-30 Nisan 2018 tarihleri arasında yaşanan terör olayları nedeniyle işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankasınca düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kararda belirtilen koşullarda esnaf ve sanatkârların kredi borçları da bir yıl süreyle ertelenecek.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.