Gıda Hattı

Hastanelere afet ve acil durum ayarı!

18 Mart 2020, 09:46
Paylaş
Hastanelere afet ve acil durum ayarı!

Sağlık Bakanlığı, olası bir afet ve acil durum anında hastanelerin kendi kendilerine yetebilmeleri için gerekli kriterleri içeren yönetmelik çıkarttı. Hastanelerde afet timleri kurulacak.

Sağlık Bakanlığının hazırladığı Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği, 18 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hastaneler afet ve acil durumlar için önceden hazırlık yapacak

Ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak amacıyla çıkartılan Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsıyor.

Hastane afet ve acil durum planları

Bakanlık adına afet ve acil durum çalışmaları Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini yürütme ve koordine etme görevi, il sağlık müdürlüğünde olacak, gerektiğinde bu görevi il sağlık müdürü adına acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütecek.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) uygulanırken gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda koordinasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirilecek.

HAP hazırlama komisyonu kimlerden oluşacak?

Yönetmelikte, Bakanlığa bağlı AI, AII, B, C, D ve EI grubu hastanelerde; Bakanlığa bağlı EII ve EIII grubu ilçe devlet hastanelerinde; Özel hastanelerde; Üniversite hastanelerinde ve Belediye hastanelerinde Hastane afet ve acil durum planı hazırlama komisyonunun kimlerden oluşacağı ayrı ayrı belirtildi.

Bakanlığa bağlı hastanelerde, üniversite hastaneleri ve belediye hastanelerinde hastane başhekimi, özel hastanelerde mesul müdür, Hastane afet ve acil durum planı başkanı olacak.

Tüm hastanelerde, hastanelerin en yetkili kişisi başkanlığında belirtilen üyelerden oluşturulacak HAP hazırlama komisyonu, söz konusu yıl içinde en geç 15 Ocak tarihine kadar hastanenin planını ve yıllık HAP eylem planını hazırlayacak.

HAP’ların hazırlanması, uygulanması ve tatbikatların yapılmasından;

Bakanlığa bağlı AI, AII, B, C, D ve EI grubu hastanelerde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü,

Bakanlığa bağlı EII ve EIII grubu ilçe devlet hastanelerinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,

Üniversite hastanelerinde üniversite rektörlüğü,

Belediye hastanelerinde belediye başkanlığı,

Özel hastanelerde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

Planların güncellenmesi ve tatbikatlar

Hastane afet ve acil durum planları, yılda en az bir kez güncellenecek. Yıl içerisinde herhangi bir olay yaşanması durumunda, edinilen tecrübelere ve ihtiyaca göre komisyon tarafından HAP gözden geçirilecek ve 15 Ocak tarihi beklenmeden güncellenecek.

Plan yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de fonksiyonel (saha) tatbikat ile test edilecek, Tatbikatlarda her yıl farklı bir senaryo uygulanacak.

Hastanelerde afet timleri oluşturulacak

Hastaneler, sahip oldukları yatak kapasitesine göre afet timi oluşturacaklar. Bu timlere, Bakanlıkça eğitim içeriği belirlenen hastane afet timi temel eğitimi ile afet ve acil durumlarda, hastanelerinde ve afet bölgesinde sunulacak sağlık hizmeti kalitesini artırmak için gerekli yeterliliği kazandıracak eğitimleri verilecek. Hastane afet timleri olağan durumda asli görev yerlerinde hizmet edecek, HAP uygulanırken gerekmesi halinde öncelikle tahliye ve hastanede yapısal hasarlar olması durumunda medikal kurtarma işleminde görev alacaklar.

Hastane UMKE timi/timlerini oluşturan ve UMKE temel eğitimi aldıran hastanelerin UMKE timleri, hastane afet timi olarak görev yapacaklar.

20/3/2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.