Gıda Hattı

Ham yağ açığı, yağlı tohumların ekimi artırarak kapatılacak

28 Ekim 2006, 16:14
Paylaş

Türkiye'nin her yıl bir milyon ton civarında ithalat yaparak kapatmaya çalıştığı ham yağ açığının, yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanı artırılarak giderilebilecek. Bunun için Türkiye'nin tahıl üreten ülke olmaktan yağlı tohum bitkileri ekimine yönelmesi için yağlı tohumlara verilen destekleme primlerinin ekim döneminde açıklanmasına bağlı olduğu bildirildi.

Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği tarafından Hilton Oteli'nde düzenlenen "2006-2007 Sezonunda Yağlı Tohumlar ve Hamyağ Piyasalarına Bakış" konulu toplantı da yağlı tohumların desteklenmesi, üretimi, sanayi, ithalatı ve pazarlanması tartışıldı. Toplantının açılışında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, AK Parti hükümeti döneminde tarımın seçimlerde siyasi malzeme yapılmaması için önemli adımlar attıklarını söyledi. Özellikle tarım kanunu ile tarımın belli bir politikasının oluşturulmasının hedeflendiğini, tarım sigortası kanunu ile de çiftçinin bazı afetlere karşı korunmasının sağlandığını bunun için bütçeden 300 milyon YTL tutarında kaynak aktarıldığını savundu. Kirişçi, Türkiye'nin tarım arazilerinin yüzde 93'ünde tahıl ürünleri, yüzde 'sinde de yağlı tohumlu bitkilerin ekiminin yapıldığına işaret ederek, hükümetin yağlı tohumlara verdiği prim miktarını ortalama kilo başına 8,5 YKr'dan 35 YKr'a yükselterek bu ürünlere verdikleri önemin ortaya koyulduğunu söyledi. Kirişçi, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 15'inin yağlı tohumların ekilmesinin ve 5 milyon ton üretimin hedeflenmesi ile ithalatçı ülke olmaktan kurtulacağını kaydetti.
Adana Valisi Cahit Kıraç'da Adana ve Çukurova bölgesinin yağlı tohumlar açısından önemli bir bölge olduğunu, coğrafi ve sulanabilir arazi bakımından da müsait olduğunu kaydetti.
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Sarı'da yağlı tohumların ekim alanının arttırılması için hükümetin yağlı tohumlara verdiği primleri ekim döneminde açıklaması gerektiğini kaydetti. Sarı, bu yıl 350 bin ton ham yağın biodizel üretiminde kullanılacağına işaret ederek, ithal edilecek ham yağ miktarının bir milyon 300 bin tona ulaşacağını tahmin ettiklerini savundu.
Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı (GÜNYADER) Fahrettin Dokumacı ise ham ayçiçeği yağ ithalatının serbest bırakılması, yağ üreticisi olmadığı halde üretim izin belgesi almış olan dolumcuların üretim izin belgelerinin iptal edilmesini, pamuk çekirdeği ithalatının kolaylaştırılmasını ve pamuk çekirdeği standardı oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapılmasını, pamuk yağı fabrikası kurulmasının verimlilik ve kalite esasına dayalı standartlara bağlanmasını istedi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.