Gıda Hattı

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na savunma almadan ceza yetkisi!

5 Şubat 2021, 01:14
Paylaş
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na savunma almadan ceza yetkisi!

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili “gerekli hallerde” üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını alacak. Savunma için verilen süre 10 günden 7 güne çekilirken, süresi içinde savunma yapılmaması halinde de Kurul tarafından idari para cezası verilebilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, gerekli hallerde savunma alacak

Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değişikliği ile, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili denetim ve incelemeler yapmak veya yaptırmakla görevli olan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, “Gerekli hallerde” bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını alacak veya alınmasını sağlayacak.

Savunma için tanınan süre 7 güne çekildi

Yönetmeliğin 11’inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle de, Resen veya şikâyet üzerine yapılan denetimlerde, Bakanlık, il müdürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere yedi günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilebilecek ve bu süre bir defaya mahsus yedi güne kadar uzatılabilecek.

Fıkranın önceki haline göre savunma için 10 günden az olmamak üzere süre tanınıyor ve bu süre 10 güne kadar uzatılabiliyordu.

Savunma yapılmasa da ceza kesilebilecek

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca da, birinci fıkra çerçevesinde verilen süreler içinde savunma yapılmaması, Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmeyecek.

Fıkranın önceki hali, “üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı alınamaz ve uygulanamaz” hükmünü içeriyordu.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Ticaret Bakanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.