II. Frederick kimdir? II. Frederick hayatı

II. Friedrich kimdir? Roma Krallığı üzerinde hak iddia eden II. Friedrich hayatı ve tüm çalışmaları araştırılıyor. İşte II. Friedrich biyografisi...

II. Friedrich
II. Friedrich
Haber albümü için resme tıklayın

II. Friedrich kimdir? Büyük hükümdar II. Friedrich hayatı ve çalışmaları merak ediliyor. İşte kariyeri ve çalışmaları ile II. Friedrich biyografisi...

II. Friedrich biyografi

doğum; 26 Aralık 1194

ölüm; 13 Aralık 1250

görevi; Hohenstaufen hanedanı, 1212 yılından beri Roma Krallığı üzerinde hak iddia eden İtalyan ve 1215 yılından beri elinde bulunduran karşı çıkılmaz hükümdar.

VII. Freidrich Hohenstaufen Swabia unvanıyla Almanya Kralı, I. Federico unvanıyla ve annesinin varisi olarak Sicilya Kralı ve Burgundy Kralı idi. Onun orijinal unvanı İtalya Sicilya Kralıdır, 1198 yılından ölünceye kadar. 1220 yılında papalık taç giyme töreninden ölünceye kadar II. Friedrich unvanıyla Kutsal Roma İmparatoru'dur. Onun diğer unvanları (kısa hayat dönem içinde) Kıbrıs Kralı ve evlilik bağı nedeni ve Altıncı Haçlı Seferi bağlantısıyla Kudüs Kralı.

Eğitilmesi ve hayatının büyük bölümü II. Rugerro'nın kızı olan annesi Konstanza'nın yanında Sicilya'da geçti. Onun imparatorluğu sık sık Papalık Devleti ile savaştaydı. Bu nedenle iki defa aforoz edilmesine ve zamanının tarihçileri tarafından iftiraya uğramasına şaşırılmamalıdır. Papa IX. Gregorius, onu bir dereceye kadar deccal olarak adlandırmaya geldi.

O, kendi zamanı içinde "Stupor mundi" ("wonder of the world") (Dünya şaheseri) olarak bilinir ve altı dil konuştuğu söylenir: Latince, Sicilya dili, Almanca, Fransızca, Yunanca ve Arapça. Çağdaş standartlara göre, Friedrich zamanının çok ilerisindeydi çünkü bilimi ve sanatları korumaya arzulu bir kişiydi.

Sicilya şiir okulunun koruyucusuydu. Onun Palermo'daki kraliyet sarayı (yaklaşık 1220 yılından ölümüne kadar) Roma dilleri ve Sicilyaca formunda ilk edebiyat kullanımını gördü. Okul ve onun şiiri edebiyat formuna önemli etkiler yaptı ve modern İtalyancanın oluşmasına katkı sağladı.

II. Friedrich hayatı

İlk yılları

II. Friedrich Ancona yakınındaki Jesi kasabasında doğdu. Friedrich, VI. Heinrich'in oğlu idi. O, puer Apuliae (son of Apulia) (Apulia'nın oğlu) olarak da bilinir. Bazı tarihçiler kırk yaşındaki annesi Konstanza'nın oğlunun orijini hakkında doğabilecek şüpheleri ortadan kaldırmak için halk arasında kasabanın ana meydanında doğum yaptığını söylerler. Friedrich, Assisi'de vaftiz edildi.

Çocuk Friedrich, 1196 yılında Frankfurt'ta Alman Kralı olarak seçildi. Onun Almanya'daki hakları amcası olan Philip (Swabia) ve IV. Otto (Kutsal Roma İmparatoru) tarafından kabul edilmedi. Babasının VI. Heinrich'in 1197 yılında ölümünde iki yaşında olan Friedrich, resmen velisi olan Conrad Spoletolu yanında Almanya'ya doğru İtalya'da seyahat etmekteydi. Freidrich'in babasının ölüm haberi velisi Conrad Spoletolu'yla yolda iken erişti. O da hemen geri dönerek genç Friedrich'i ivedi bir şekilde Sicilya Palermo'ya annesine geri getirdi. 17 Mayıs 1198'de daha Friedrich'e iki yaşında bir çocuk iken Palermo'da yapılan bir törenle Sicilya Krallığı kralı I. Friedrich adını alarak taç giydirildi.

Annesi Konstanza, kendi kalıtsal hakkı olarak Sicilya Kraliçesi olarak Palermo'da bulunup orada hüküm sürmekte idi. Küçük çocuk yaşta oğlu Friedrich'in Sicilya Kralı ilan edilmesi ile onun yetişkinliğe ermesine kadar Krallığın efektif idaresini kendi üzerine almak için kendini kral taht naibi olarak tesis etti. Friedrich'in kral olması ile Sicilya'nın İmparatorluk ile doğrudan bağlarını çözüldü. O zaman kadar Sicilya'nın yönetiminde önemli rol oynayan ama Kutsal Roma İmparatorluk memurları olan iki Alman danışman (Markward von Annweiler ve Gualtiero da Pagliara) ülkelerine geri gönderildiler.

Konstanza'nın 1198'de ölümü üzerine, Papa III. Innocentius Friedrich'in velisi ve naibi olma görevini kendisi yüklendi ve Freiedrch'in reşit olmasına kadar Sicilya'yı efektif olarak idare etti. Friedrich, 17 Mayıs 1198 yılında Sicilya Kralı olarak taç giydi.

Ölümü

Şubat 1249'da II. Friedrich başnazırı ve baş danışmanı olan ve ünlü bir şair ve hukukçu olan Pier delle Vign'i kendi zimmetine para ve mülk geçirmek suçları ile itham edip onu görevinden attı. Bazı tarihçiler Pier'in İmparatora ihanet etme planları hazırlamakta olduğunu bildirmektedir. Matthew Parisli'nin anlatığına göre, İmparator bu yakın danışmanından bu ihaneti beklemiyordu ve bu komplo hakkında bilgi alınca ağlamıştı. Pier'in gözleri kör edildi; zincirlere vuruldu ve zindana atıldı. Bu halde iken Pisa'da, muhtemelen kendi-kendini öldürerek, hayatını kaybetti. Friedrich'i daha fazla şoke eden bir olay da aynı yılın Mayıs ayında gayrimeşru oğlu olan Enzio Sardunyalı'nın Bologna'lılar tarafından Fossalta Muharebesi'nde yakalanıp esir alınması idi. Yakalandığı zaman sadece 23 yaşında olan Enzo, Bologna'da bir konakta tutuklanmıştı ve 1271'de ölene kadar bu konakta tutuklu kaldı.

Friedrich sonra "Richard Chietili" adlı diğer bir gayrimeşru oğlunu da kaybetti. Fakat imparatorluk içinde askeri çatışmalar devam etmekteydi. İmparatorluk Como ve Modena kalelerini kaybetti ama Ravenna şehrini eline geçirdi. Bir imparatorluk ordusu Kardinal Pietro Capossi komutasında Sicilya Krallığı'nı fethetmek için gönderildi. Ama bu ordu yolda iken 1250'de Marche bölgesinde yapılan Cıngoli Muharebesi'ni kaybetti ve dağılıp imha edildi. 1250'nin ilk aylarında hiç yılmaz bir kişi olarak tanınan Ranieri Viterbolu hayatını kaybetti. Aynı zamanda imparatorluğa bağlı paralı askerle birlikleri komutanları (condottiri) birlikleriyle Romagna, Marche ve Spoleto bölgelrini tekrar fethettiler. Romalılar Kralı unvanlı Alman IV. Conrad Almanya'da Hollandalı William'a karşı yaptığı muharebelerde birkaç önemli galibiyet kazandı.

Palermo Ketadrali'nde bulunan, Hohenstaufenli II. Friedrich'in kırmızı proferi taşından yapılmış anıt-mezarı
Fredriech bu askeri kampanyaların hiçbirine şahsen katılmadı. Hasta idi ve muhtemelen kendini devamlı olarak yorgun hissetmekteydi. İmparator hayatının son yıllarında kendine yapılanan ihanetler ve ortaya çıkan felaketlere rağmen 13 Arallık 1250'de Apulia bölgesinde (Torramaggiore arazilerinde bulunan) Castel Fiorentino şatosunda bir dizanteri hastalığı nöbetinden sonra Sisteriyen keşişi elbisesi giymiş bir şekilde yatarken gayet sakin olarak hayata gözlerini yumdu.

Öldüğü zaman daha önce Avrupa'da çok üstün siyasi pozisyonu düşmanlarının karşı çabaları suretiyle uygunluğu soru götürebilir duruma gelmişti. Ama genel büyük siyasi şöhretinden daha hiçbir şey kaybetmemişti. Verasetine göre meşru olan oğlu Conrad'a İmparatorluk tacını ve Sicilya hükümdarlığını bıraktı. Diğer oğlu Manfred'e Taranto Prensliğini ve krallığının sivil hükûmet bürokrasini miras olarak verdi. Almanyalı VII. Henry'nin oğluna ise miras olarak Avusturya Düklüğü'nü ve Styria Sınır Kontluğu arazilerini bıraktı. Friedrich hazırladığı veraset belgesinde kendinin hayata iken Katolik Kilisesi'nden gasp edip eline geçirdiği arazi ve mülklerin tümünün Katolik Kilisesi'ne geri verilmesini; devlet hapishanelerinde bulunan tüm mahpuslara bir genel af uygulanıp hepsinin serbest bırakılmasını ve imparatorluk vergilerinin de İmparatorluk prestijine hiç zarar gelmeyecek bir şekilde ve bir limite doğru kısıtlanmasını ve böylece halka çok az bir yüküm olmasını miras etmişti.

Fakat II. Friedrich'in ölümünden sadece dört yıl sonra esas varisi olan Conrad'ın ölmesi ile Hohenstaufen Hanedanı Batı Avrupa'da tüm siyasi iktidar gücünü kaybetti. Bundan sonra 1273 yılına kadar imparatorlukta tam bir fetret dönemi başladı. 1274'te de son direkt Hohenstauffen Hanedanı mensubu olan Enzo Bologna'daki tutuklanmış olduğu şatoda hayatını kaybetti. Bu dönemde bir efsane gelişti. Bu efsaneye göre Friedrich (ölmüş değil) ama derin bir uykuda bulunmakta idi. Kyffhuser Dağları altında bulunan yatakta idi ve bir gün bu derin uykusundan uyanarak tekrar ordusunu başına geçecek ve imparatorluğu yeniden kuracaktı. Zaman geçtikçe bu efsanenin kahramanı genel olarak değişti. Efsane kahramanı Friedrich olmaktan çıktı ve onun yerine bu efsanenin kahramanı büyükbabası olan Kutsal Roma İmparatoru olan I. Friedrich Barbarossa (Kızıl Sakal) oldu.

Palermo Katedrali içinde bulunan II. Friedrich'in kırmızı porferi taşından yapılmış lathi, babası VI. Henri ile ve annesi Constance'ın yine taştan yontulmuş birlikte lahinin ve büyükbabası olan Sicilya Norman Kralı olan II. Rugerro'nun lathinin yanında bulunmaktadır. Diğer taraftan çok sonradan Baverayalı II. Ludwig'in yaptırmış olduğu tarihsel Almanya hükümdarlarını anma anıtı olan Walhalla Tapınağı'nda II. Friedrich'in büstü ana sunakta bulunmaktadır.

Ailesi

Friedrich'in bir kadın düşkünü olarak adı çıkmıştı ve yasal ve gayri meşru çok sayıda çocuk bıraktı:

Yasal çocukları

İlk Eşi: Konstanza Aragonlu (d. 1179 - ö. 23 Haziran 1222). Evlilik: 15 Ağustos 1209, Messina, Sicilya.VII. Heinrich (d. 1211 - ö. 12 Şubat 1242).
İkinci eşi: II. Isabella Kudüslü/Yolanda (d. 1212 - ö. 25 Nisan 1228). Evlilik: 9 Kasım, 1225 Brindisi, Apulia.Margareta (d. Kasım 1226 - ö. Ağustos 1227).
IV. Konrad (d. 25 Nisan 1228 - ö. 21 Mayıs 1254).
Üçüncü eşi: Isabella (İngiliz) (d. 1214 - ö. 1 Aralık 1241). Evlilik: 15 Temmuz 1235, Worms Almanya.Jordan (d. İlkbahar 1236 ve ö. 1236).
Agnes (d. ve ö. 1237).
Henry (d. 18 Ocak 1238 - ö. Mayıs 1254).
Margaret (d. 1 Aralık, 1241 - ö. 8 Ağustos 1270), Albert, Landgrave (Thuringia) ile evlendi, daha sonra Margrave (Meissen).
II. Friedrich'in Bianca Lancia ile ilişkisi oldu (yak.1200/10-1230/46), bu muhtemelen 1225 yıllarında başladı Ondan üç çocuğu oldu:

Constance (Anna) (d. 1230 - ö. Nisan), III. İoannis Dukas Vatacisile evlendi.
Manfredo (d. 1232 - savaşta öldü, Benevento, 26 Şubat 1266), önce kral naibi, sonra Sicilya Kralı.
Violante (d. 1233 - ö. 1264), Riccardo Sanseverino, Conte di Caserta ile evlendi.

25 Ağu 2022 - 10:13 - Biyografi

Muhabir  Serap Serap


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.