AB, enerjide Rusya’ya bağımlılıktan kurtulma planını açıkladı

Avrupa’nın enerji sistemini dönüştürmek hedefiyle yayımlanan “RePowerEU” Planı, temiz enerjiye geçişi hızlandırarak Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Rusya’dan tedarik edilen gaz ve petrolün maliyetinin yıllık yaklaşık 100 milyar Euro olduğu ve Avrupalıların yüzde 85’inin enerji bağımlılığını sona erdirmeyi desteklediği belirtilen Plan’da, Türkiye’nin bu alanda olası katkısına da vurgu yapıldı.

AB, enerjide Rusya’ya bağımlılıktan kurtulma planını açıkladı
AB, enerjide Rusya’ya bağımlılıktan kurtulma planını açıkladı
Haber albümü için resme tıklayın

Avrupa’nın enerji sistemini dönüştürmek hedefiyle yayımlanan “RePowerEU” Planı, temiz enerjiye geçişi hızlandırarak Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Rusya’dan tedarik edilen gaz ve petrolün maliyetinin yıllık yaklaşık 100 milyar Euro olduğu ve Avrupalıların yüzde 85’inin enerji bağımlılığını sona erdirmeyi desteklediği belirtilen Plan’da, Türkiye’nin bu alanda olası katkısına da vurgu yapıldı.

AB Komisyonu’nun yayımladığı RePowerEU Planı, daha esnek bir enerji sistemi ve gerçek bir Enerji Birliği için temiz enerji geçişini hızlandırarak ve güçleri birleştirerek Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığı hızla azaltmak olarak tanımlanıyor.

Ayrıca AB Dış Enerji Stratejisi; AB Enerji Tasarrufu Tebliğ; AB Güneş Enerjisi Stratejisi; Yenilenebilir Enerji, Binaların Enerji Performansı ve Enerji Verimliliği Direktiflerinde değişiklikler; Enerji Satın Alma Anlaşmaları ve prosedürleri hakkında tavsiye kararı da REPowerEU paketi içerisinde yer alıyor.

Küresel yeşil ve adil geçiş desteklenecek

AB’nin diğer ülkelerle enerji tedarikini çeşitlendirmesi ve hidrojen veya diğer yeşil teknolojiler üzerine işbirliği de dahil olmak üzere uzun vadeli ortaklıklar kurması da ele alınıyor. AB’nin dış yatırım, işbirliği ve finansman aracı “Global Gateway” ile küresel yeşil ve adil geçişin ve enerji diplomasisinin desteklenmesi öngörülüyor. Bu bağlamda Akdeniz ve Kuzey Denizi’nde büyük hidrojen koridorlarının geliştirilmesi; Ukrayna (RePowerUkraine girişimi dahil), Moldova, Batı Balkanlar ve Doğu Ortaklığı ülkelerinin yanı sıra en savunmasız ortakların destekleneceği belirtiliyor ve bu bölgelerle işbirliği belgede önemli bir yer tutuyor.

Rus fosil yakıtlarının yıllık maliyeti yaklaşık 100 milyar Euro

RePowerEU Planındaki önlemler enerji tasarrufu, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerji geçişinin hızlandırılması ve böylece fosil yakıtların evlerde, endüstride ve elektrik üretiminde ikame edilmesini kapsıyor.

Rus fosil yakıtlarının Avrupalı vergi mükelleflerine maliyetinin yılda yaklaşık 100 milyar Euro olduğu ve Avrupalıların %85’inin enerji bağımlılığını sona erdirmeyi desteklediği belirtiliyor. Ayrıca akıllı yatırımlar ile sürecin kolaylaştırılması öngörülüyor.

Enerji Planı’nın ayrıntıları

RePowerEU Planında öne çıkan noktalar şu şekilde:

I. Enerji tasarrufu

 • İlk etapta enerji tasarrufunu yaygınlaştıracak değişikliklerin benimsenmesinin önemine dikkat çekiliyor ve Fit For 55 yasa paketinin tümüyle uygulamaya konulması sayesinde 2030 yılına kadar AB’nin gaz tüketiminin %30 azalmasının sağlanması hedefleniyor.
 • Bu doğrultuda enerji verimliliği hedefine ilişkin yönerge (Energy Efficiency Directive - EED) kapsamında belirlenen %9 tasarruf hedefinin %13’e çıkarılması öneriliyor.
 • Ayrıca hane halkı ve endüstriye yönelik özel iletişim kampanyaları ile kısa vadeli davranış değişikliklerini öngören ve gaz ve petrol talebini %5 oranında azaltabilecek 'AB Enerji Tasarrufu Tebliğ' açıklandı.
 • RePowerEU hedeflerine erişilmesini temin için AB ülkelerinin enerji tasarrufunu önceleyen vergi teşvikleri uygulayabilmesinin önü açılıyor.

II. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi

 • Enerji ithalatında tedarikçi çeşitlendirmesi için AB Komisyonu ve AB ülkelerinin girişimiyle oluşturulan ve gönüllülük temelinde işleyecek AB Enerji Platformu gaz, LNG ve hidrojen alımlarında eşgüdüm ve birlikte hareketi sağlayacak.
 • Bir sonraki adım olarak ve ortak COVID aşı satın alım programına benzer bir şekilde AB Komisyonu, katılan AB ülkeleri adına gaz alımlarını müzakere edecek ve sözleşme yapacak bir “ortak satın alım mekanizması”nın geliştirilmesini değerlendirecek.
 • Bu platform Enerji Topluluğu Sözleşme Tarafları olan Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Batı Balkanlar ülkelerinin katılımına açık olacak.
 • Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi paket içerisinde açıklanan AB Dış Enerji Stratejisi kapsamında ayrıca ele alınıyor.

III. Yenilenebilir enerji geçişinin hızlandırılması

 • 2030 hedefiyle belirlenen yenilenebilir enerji hedefinin %40’tan %45’e çıkarılması gerektiği ifade ediliyor.
 • AB Güneş Enerjisi Stratejisi, Biometan Eylem planı ve yenilenebilir hidrojen üretimine dair yeni yetkilendirilmiş yasa ortaya konuyor.
 • Yenilenebilir enerji ve elektrik satın alma anlaşmaları hakkında AB ülkelerini yönlendirmek üzere AB Komisyonu’nun kılavuz hazırlayarak sunacağı belirtiliyor.
 • RePowerEU kapsamındaki hedeflerin başarılması için yürütülecek çalışmaların AB İnovasyon Fonu ve ayrıca ETS sertifikalarının satışından sağlanacak ek kaynak ile desteklenmesi öneriliyor.
 • Yenilenebilir enerji üretim izinlerinin verilmesi süreçlerinin hızlandırılacağı, AB işgücünün yenilenebilir enerji alanında çalışacak donanıma sahip olmasını sağlamak üzere 2020 Avrupa Beceriler Gündemi çerçevesinde çalışmalar yürütüleceği belirtiliyor.

IV. Akıllı yatırımlar

 • REPowerEU hedefleri için 2022 ile 2027 arasında 210 milyar Euro ek yatırım gerekiyor. Öte yandan Rusya'nın fosil yakıt ithalatını azaltmanın yaklaşık 100 milyar Euro tasarruf sağlayabileceği ve AB’nin pandemi sonrası kurtarma paketi kapsamında kredilerde halihazırda 225 milyar Euro mevcut olduğu belirtiliyor. Mevcut çok yıllık AB bütçesi kapsamında uyum fonları, Ortak Tarım Politikası gibi farklı kanalların ve Connecting Europe Facility gibi fonların da kullanılacağı öngörülüyor.

REPowerEU Planı’nda Türkiye

Belgede Türkiye Yatırım Platformu dahil karbonsuzlaşma alanında işbirliğinin devamlılığının, Türkiye’nin bu alanda AB müktesebatıyla uyumuna sağlayacağı katkıya ilişkin bir ifade, Trans Avrupa Enerji Ağları (TEN-E) bağlamında Türkiye ile ilgili bir dipnot da yer alıyor.

 • RePowerEU için ek gaz altyapısı ihtiyaçlarının bölgesel değerlendirmesi, talep azalması, yerli biyogaz/biyometan ve hidrojen üretiminin artırılması ve sınırlı gaz ilavesi ile Rus gaz ithalatının eşdeğerini tamamen telafi etmenin mümkün olacağı belirtiliyor. Bu bağlamda en önemli ihtiyaçların Orta ve Doğu Avrupa ve Almanya'nın kuzey kesiminde talebi karşılamakla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Dipnotlarda Orta ve Doğu Avrupa'da enerji arz güvenliği için büyük önem taşıyan iki gaz koridorundan biri Trans-Balkan Koridoru (Türkiye-Bulgaristan-Romanya) olarak not ediliyor.

“Yeşil hidrojen, Avrupa’nın enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için gerekli”

Polonya’nın ekonomisi kömür madenciliğine dayanan ancak 2018’den beri Avrupa’nın ilk hidrojen vadisi olması için çalışmalar yürütülen bölgesinde gerçekleştirilen Orta ve Doğu Avrupa Hidrojen Teknolojisi Forumu’nun açılışında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Avrupa’nın hidrojen ekonomisini oluşturduğunu kaydederek, şu noktalara işaret etmişti:

 • Yeni AB enerji paketi “REPowerEU” AB’de yılda 10 milyon ton yenilenebilir hidrojen üretimine yönelik 2030 hedefini iki katına çıkardı.
 • Yeşil hidrojen Avrupa'nın enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için gerekli; hem ticari bir fırsat hem de enerji güvenliği adına atılan çok büyük bir adım.
 • Avrupa’da bölgeler hidrojen ekosistemleri kuruyor. Polonya’da 2023’te yerel üretimine başlanacak hidrojen ile çalışacak otobüsler ve hidrojen teknolojisiyle ilgili işler için işgücüne yönelik beceri geliştirme programları, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ileri görüşlü bir sanayi politikası ve aynı zamanda büyüme stratejisi olduğunu gösteriyor.
 • Avrupa Birliği hidrojene geçişi hızlandırmak için üç konuda bölgelerin “ortağı” olarak destek sağlıyor: endüstrinin ihtiyacı olan öngörülebilirliği sağlıyor, büyük ölçekte kamu yatırımları yapıyor ve ileri seviyede araştırma ve özel sektör ittifaklarını destekliyor.
 • AB’nin pandemi toparlanma planı (NextGenerationEU) mevcut fiyatlar ile €800 milyar değerinde ve bunun 1/3’ünden fazlası Avrupa Yeşil Mutabakatı için belirlenen hedeflerin finansmanına yönelik ve yenilenebilir hidrojen üretmek için yeterli yenilenebilir elektriğin sağlanması açısından önemli. Toparlanma planının €9,3 milyarı doğrudan hidrojen projelerine ayrılırken, devlet yardımları açısından hidrojen bir öncelik olarak belirleniyor.
 • Hidrojenin bu yaz Ortak Avrupa Çıkarlarına Yönelik Projeler (IPCEI) kapsamına alınması ve €50 milyar üzerinde bir değere sahip büyük endüstri odaklı kamu-özel sektör ortaklığı yatırımlarının başlatılması planlanıyor.
 • Sanayi, kamu otoriteleri, sivil toplum ve diğer paydaşları bir araya getiren Avrupa Temiz Hidrojen İttifakı yanı sıra yeni açıklanan Temiz Hidrojen Ortaklığı ile €2 milyar büyüklüğünde araştırma ve inovasyon finansmanı aracılığıyla yeşil hidrojen teknolojilerinin endüstriyel uygulaması sağlanacak.

29 May 2022 - 11:18 - Dünya

Muhabir  Mehmet Ali Çıtak


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.