Tütün ve alkollü içki satışları için 2020 yılı bedelleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, alkollü içki ve tütün mamulleri üretim tesisleri ile tütün mamulleri ve alkollü içki satışları için 2020 yılında uygulanacak bedelleri belirledi.

Tütün ve alkollü içki satışları için 2020 yılı bedelleri belirlendi
Tütün ve alkollü içki satışları için 2020 yılı bedelleri belirlendi
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Tarım ve Orman Bakanlığı, alkollü içki ve tütün mamulleri üretim tesisleri ile tütün mamulleri ve alkollü içki satışları için 2020 yılında uygulanacak bedelleri belirledi.

Tütün ve alkollü içki tesisleri ile tütün ve alkollü içki satışlarında 2020 yılında uygulanacak belge bedelleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 22 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğleri ile belirlendi.

Alkollü içki üretim izni

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/67) uyarınca, 2020 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri şöyle uygulanacak:

a) Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 13.521 TL; şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.605 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.013 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45.066 TL’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 13,52 TL; şarap ve aromatize şarap için 22,53 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 72,53 TL; distile alkollü içkiler için 153,22 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

b) Üretim izni maktu bedeli; bira için en az 13.521 TL; şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.605 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.013 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45.066 TL’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 27.041 TL, şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 45.066 TL maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 72,53 TL proje tadilat izni bedeli alınır.

Alkollü içkilerde dış ticaret bedelleri

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/68) hükümlerine göre, 2020 yılında uygulanacak hizmet bedelleri şöyle:

a) Hizmet bedeli, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 13,40 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 22,33 TL; aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 80,37 TL; distile alkollü içkiler için 143,51 TL’dir.

b) Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 27.040 TL; aromalı bira için en az 54.079 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 7.212 TL ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 18.026 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 45.067 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 64.760 TL’dir.

c) Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 27,04 TL; aromalı bira için 45,06 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 45,06 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 145,05 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 259,05 TL’dir.

ç) Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 5.406 TL’dir.

Etil alkol ve metanol üretim ve ticareti

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/69) ile, Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınan belgelere ilişkin bedeller şöyle belirlendi:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 51,20 TL.

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 650 TL.

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 650 TL.

ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 5.115 TL.

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri de şöyle:

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 104,90 TL.

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 42,67 TL.

c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 17,90 TL.

Tütün üretimi ve ticareti

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/70) uyarınca, tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2020 yılında şöyle uygulanacak:

a) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli:300 TL.

b) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli:600 TL.

c) Yetki belgesi ile vize işlemleri:

1) Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 66.300 TL.

2) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 6.630 TL.

Tütün mamulleri üretimi

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (No: 2019/71) ile Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için şöyle belirlendi:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 22.280 TL,

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 265 TL,

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 22.280 TL,

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 265 TL,

c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,16 TL.

Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık süre uzatımı bedelleri:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 129.430 TL,

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 10.860 TL.

Makaron ithalatı belgeleri

Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 22.280 TL,

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4.170 TL,

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.180 TL,

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL,

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 20,92 TL.

Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve Satış Hizmet bedelleri:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 11.710 TL,

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 11.710 TL,

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.180 TL,

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL,

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,87 TL.

Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgeleri

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/72) ile de, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde 2020 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri belirlendi.

a) Toptan satış belgeleri: 700,00-TL,

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 450,00-TL,

2) İlçe merkezlerinde 300,00-TL,

3) Diğer mahallerde 110,00-TL,

c) Açık alkollü içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.870,00-TL,

2) Diğer mahallerde 720,00-TL,

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 4.590,00-TL,

2) Diğer mahallerde 4.180,00-TL.

22 Oca 2020 - 05:26 - Güncel

Muhabir  Mehmet Ali Çıtak


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.