“Korumacılık acilen dizginlenmeli”

Ankara’da yapılan B20 Konferansı’nda ticari büyümedeki durgunluğa dikkat çeken B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü Başkanı Güler Sabancı, dünya ticaretindeki durgunluğun aşılması için G20 Hükümetlerine üç anahtar öneride bulundu, “G20 ülkelerinde korumacılığın acilen dizginlenmesi gerekiyor” dedi.

Ankara’da yapılan B20 Konferansı’nda ticari büyümedeki durgunluğa dikkat çeken B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü Başkanı Güler Sabancı, dünya ticaretindeki durgunluğun aşılması için G20 Hükümetlerine üç anahtar öneride bulundu, “G20 ülkelerinde korumacılığın acilen dizginlenmesi gerekiyor” dedi.

G20’nin iş dünyası ayağını temsil eden B20 Türkiye Konferansı kapsamında düzenlenen “21. Yüzyılda Ticaret: Engeller, Çözümler ve İstekler” panelinin açılış konuşmasını, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yaptı.

Konuşmasında ticaretin, ekonomik büyümenin motoru ve her hükümetin gündeminde olan önemli bir konu olduğunun altını çizen Sabancı, şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği gibi, ticaret, ekonomik büyümenin motoru ve her hükümetin gündeminde olan önemli bir konu. Fakat maalesef son yıllarda ticari büyüme daha durgun. Örneğin, geçtiğimiz 2014 yılında ticaret büyümesi yüzde 2,8’e düştü. Bu değer kriz öncesi büyüme değeri olan yüzde 7’nin yarısının bile altında. IMF ve Dünya Bankası mevcut koşulların devam etmesi halinde ticari büyümenin yüzde 2’nin de altına düşebileceğini öngördüler. WTO’ya göre, 2014 yılında ticari büyümenin azalmasına katkıda bulunan faktörlerden bazıları şunlar:

Genel küresel durgun GSYİH büyümesi, özellikle büyümekte olan ekonomilerde yavaşlama ve gelişmiş piyasalardaki eşitsiz toparlanma. Döviz kuru dalgalanmaları, 2014 yılında ABD dolarındaki yüzde 10’un üzerindeki değer artışı ve artan jeopolitik gerginlikler… Bunlarla birlikte, gelecekte de ticaretin toparlanmasına yönelik tehdit olma konumunu koruyacak, yapısal etmenler bulunmakta.

IMF ve Dünya Bankası bulgularına göre, bu yapısal problemler şunlar:

Küresel değer zincirlerinin genişlemesindeki yavaşlama artan korumacılık ve ticarete yönelik yatırımlardaki azalma. Bununla birlikte bu karamsar tablo karşısında ellerimiz bağlı değil. Hükümetlerin ticaretin toparlanmasına katkıda bulunabilmek adına uygulayabileceği anahtar eylemler var. İşletmeler olarak bizim buradaki rolümüz, bu anahtar eylemleri ısrarla savunmak ve uygulandıklarından emin olmaktır.

Bu yılki B20’nin talebi, önceki önerilerin uygulanması olduğundan, bizler, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü olarak, Şubat ayından beri en hızlı, en etkili ekonomik büyümeye liderlik etmek için alınması gereken muaccel önlemleri belirlemek için birlikte çalışmış bulunuyoruz. B20 Ticaret Görev Gücü, iş birliğiyle G20 hükümetlerine sunulmak üzere 3 anahtar öneri üzerinde uzlaşmıştır”.

G20 hükümetlerine üç anahtar öneri

Sabancı, dünya ticaretindeki durgunluğun aşılması için B20 Ticaret Görev Gücü’nün G20 hükümetlerine yaptığı 3 kritik anahtar öneriyi de şöyle sıraladı:

“İlk önerimiz; Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın onaylanması ve yüksek standartlarla uygulamasının hızlandırılmasıdır. 2013 yılında 159 WTO üyesi Bali’de ticareti kolaylaştırma önlemleri üzerinde uzlaşmış ve 2014 yılında Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nı (TFA) imzalamıştır. Bununla birlikte yapılacaklar bitmemiştir. Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın yasal olarak bağlayıcı olabilmesi için, WTO üyelerinin üçte ikisinin onayı gerekmektedir. Bugüne kadar 4’ü G20 üyesi olan yalnızca 12 üye anlaşmayı imzalamıştır. Avrupa’nın Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nı imzalaması halinde anlaşmayı imzalamış olan ülkelerin sayısı derhal 40’a çıkacaktır. Burada uygulamanın öneminin altını bir daha çizmek istiyorum. Uygulanmayan bir anlaşmanın hiçbir değeri yoktur. Küresel ekonominin bundan yararlanabilmesi için, anlaşmanın hızlı ve yüksek standartta uygulanması hayati önem taşımaktadır.

“Ticaret kolaylaşırsa 21 milyon yeni iş yaratılır”

OECD’nin çalışmalarına göre ticareti kolaylaştırma önlemlerinin uygulanması ticaret maliyetlerini yüzde 17’e kadar düşürebilecektir. Ticaret maliyetlerindeki her yüzde 1 iyileşmenin dünya ekonomisine 40 milyar ABD dolarından fazla katkı sağlaması bekleniyor Benzer şekilde, Peterson Enstitüsü’nün bulgularına göre anlaşmanın uygulanmasının, 18 milyonu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, 21 milyon yeni iş yaratacağı, dünya toplam gayrisafi hasılasında 1 trilyon ABD dolarına varan katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir. Bütün bunlar anlaşmanın imzalanması ve uygulanması için daha fazla ısrar etmemiz gerektiğini gösteren önemli rakamlardır.

B20 Ticaret Görev Gücü olarak, biz G20 hükümetlerinin tüm dünyada Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın uygulanmasında önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz. Öncelikle, anlaşmanın WTO’nun Nairobi’deki toplantısına kadar imzalanması ve böylelikle diğer WTO üyeleri için örnek teşkil etmesi. İkincisi, G20 hükümetlerinin anlaşmayı kendi ülkelerinde yüksek standartlarla uygulamasının hızlandırılması. Ve üçüncüsü, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde anlaşmanın uygulanması konusunda desteklenmesi gerekiyor. Her ne kadar bugün size 3 öneri sunacak da olsak, bunların ilki en etkilisi ve hükümetler tarafından uygulanması en kolay olanıdır. Dünya ticareti için büyük bir fırsat sunmaktadır. Lütfen bu fırsatı kaçırmayalım!”

G20 ülkelerine ‘korumacılık” mesajı

Sabancı, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü’nün G20 hükümetlerine ikinci önerisinin korumacılığın kontrol altına alınması için, özellikle tarife dışı engeller konusunda, ivedi önlemlerin alınması olduğunu belirtti. Sabancı şöyle devam etti:

”Her ne kadar hükümetler Askıya Alma Anlaşması’na iştiraklerini pekiştirmiş ve korumacı önlemleri durdurmaya ilişkin eylemleri taahhüt etmiş olsalar da, maalesef tarife dışı kısıtlamalar geçtiğimiz yıla ait tebliğde arzu edilen özeni görmemiş ve korumacı önlemler 2015 yılında da artmaya devam etmiştir. B20 Ticaret Görev Gücü olarak, bizler G20 hükümetlerine korumacı önlemlerin derhal kontrol altına alınması için kayda değer eylemler almaya başlamalarını öneriyoruz.

B20 Ticaret Görev Gücü, korumacılığın geniş bir konu olduğunun ve hedef konmadan ya da öncellikler belirlenmeden eyleme geçmenin ya da bu eylemlerin sonuçlarını takip etmenin zor olacağının farkındadır. Bu nedenle, B20 Ticaret Görev Gücü olarak kapsamı daraltmaya ve nereden başlanabileceğine dair yol gösterme kararı aldık. Bu bağlamda G20 ülkelerinin önümüzdeki yıl içinde, zorunlu yerelleştirme ve zorunlu yerel içerik kategorisinde önlemler almalarını acilen durdurmalarını ve önceden alınmış eylemlerin feshedilmesini öneriyoruz.”

“Dijital ekonomi ticaret için büyük potansiyel taşıyor”

Güler Sabancı, B20 Ticaret Görev Gücü’nün üçüncü önerisinin ise küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesiyle dijital ekonominin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Dijital ekonomiyi üçüncü önerimiz olarak sunarak iş camiası olarak, dünya çapında dijital ekonominin olağanüstü bir hız ile büyüdüğünün farkında olduğumuzu ifade etmek istedik. Neredeyse her gün yeni bir alan yaratmasına, iş ve ticaret yapma şekillerini değiştirmesine ve nasıl değiştireceğine tanıklık ediyoruz. B20 Ticaret Görev Gücü olarak ayrıca dijital ekonominin ticaret için devasa bir potansiyel taşıdığını görüyoruz Bu sebeple, bu konuyu 2016 yılı tartışmalarına zemin oluşturmak için B20 Türkiye gündemine dâhil etmeye ve böylece G20 hükümetlerinin dikkatlerini büyüyen dijital ekonomiye engel teşkil eden temel konulara çekmeye karar verdik.

Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması, korumacılığın dizginlenmesi, dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi önerilerimizin birlikte uygulanması halinde, G20 tarafından belirlenen değere eşdeğer olan, neredeyse küresel gayrisafi hasılanın yüzde 2’sine katkıda bulunması beklenmektedir. Ticaretin yeniden canlandırılması ve küresel ekonominin güçlendirilmesi için, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü olarak, G20 hükümetleri gündeminde bu 3 önerimizin aciliyeti olduğuna inanıyoruz.

Yılsonunda gerçekleştirilecek Nairobi Zirvesi’ne kadar Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın derhal imzalanması için bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. G20 liderlerinin aciliyetin farkına varmalarını ve bu küresel anlaşmanın uygulanması için yolun açılmasına yönelik girişimlerde bulunmak konusunda hiç olmadıkları kadar kararlı olmalarını bekliyoruz.”

B20 Ticaret Görev Gücü Koordinasyon Eş Başkanı Harold McGraw’ın moderatörlüğünü yaptığı panele, Nestle CEO’su Paul Bulcke, Maersk Grup CEOS’su Nils S. Andersen, Severstal CEO’su Alexey Mordashov, COFCO Başkanı Frank Ning, NATPET Başkanı ve CEO’su Jamal Malaikah konuşmacı olarak katıldı.

Güler Sabancı, konuşması öncesinde IMF Başkanı Christine Lagarde ile bir araya gelerek, yakında gerçekleştirilecek olan Girls20 Zirvesi’ne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

05 Eyl 2015 - 09:33 - Ekonomi

Muhabir  Mehmet Ali Çıtak


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.