Gıda Hattı

Gündem; sürdürülebilir gıda üretimi ve gıda güvenliği

25 Mayıs 2015, 16:49
Paylaş
Gündem; sürdürülebilir gıda üretimi ve gıda güvenliği

Uluslararası Gübre Sanayi Birliği’nin (IFA) İstanbul’da gerçekleştirilen Yıllık Konferansı’nda,  72 ülkeden bin 381 katılımcı, sürdürülebilir gıda üretimi, gıda güvenliği, açlık ve kötü beslenmeyle mücadele konularını masaya yatırdı.

Gübre sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ticari ortak ve aracıları için müzakere ortamı yaratarak, toplum yararına ve yeni ürün geliştirilmesine yönelik çalışmaları destekleyen faaliyetlerde bulunan ve başkanlığını iki yıldır Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkanı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Esin Mete’nin üstlendiği IFA’nın Yıllık Konferansı, 1994 ve 2007 yıllarından sonra üçüncü kez İstanbul’da yapıldı.

“Önce, gıda güvenliği”

IFA Direktörü Charlotte Hebebrand’ın yanı sıra 72 ülkeden bin 381 katılımcının iştirakiyle sürdürülebilir gıda üretimi için sağlıklı toprak, gıda güvenliği, açlık ve kötü beslenmeyle mücadele ile gübrenin toprak verimi ve insan sağlığına katkılarının masaya yatırıldığı toplantının açılışında konuşan IFA Başkanı Esin Mete, İstanbul’da toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Toplantının, sürdürülebilir gıda üretimi için yeniden düşünme ve harekete geçme fırsatı yaratacağını belirten Mete, “Sürdürülebilir gıda üretimi; dünyanın geleceği ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Küresel çapta gıda üretiminin sürdürülebilirliğine yardımcı olmayı hedefleyen uluslararası gübre sektörü, kendisini tarım sektörünün bir parçası olarak konumlandırıyor. Bu kapsamda IFA, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile de yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütüyor. 2 yıllık IFA Başkanlığım döneminde, bu konulara birçok platformda değinerek farkındalık yaratmaya çaba gösterdim. IFA olarak insan refahının ve sürdürülebilir gelişmenin en önemli unsuru olan gıda güvenliği konusuna kamuoyunun ve karar erklerinin dikkatini çekmeyi amaçlayan birçok etkinlik ve projeyi hayata geçirdik.” dedi.

Konuşmasında sağlıklı toprağın insan yaşamı için önemine değinen Esin Mete, “Sağlıklı topraklar, gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma için büyük önem taşıyor ve bu konu çoğu zaman gözden kaçırılıyor. IFA üyeleri bu yüzden sağlıksız toprakları rehabilite etmeyi, sağlıklı toprakları ise korumayı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi kendileri için hedef olarak belirlemiştir” diye konuştu.

Toprak sağlığının her platformda gündeme gelmeye başladığını ifade eden Mete, “BM’de ilk kez herkesin kabul ettiği bu gerçeği görerek 2015’i ‘Toprak Yılı’ olarak ilan etti. Endüstrimiz bu konudaki etkinlik ve bilinçlendirme çalışmalarına katılacağını taahhüt eden ilk özel sektör girişimi oldu. Bu konuda aktif olarak rol almaya, gübre endüstrisinin sağlıklı toprakların oluşmasındaki rolünü ve sağlık toprakların insan yaşamı için önemini anlatmaya devam ediyoruz.” dedi.

Doğru bitki besleme ile sağlıklı topraklar

IFA’nın son birkaç yılda daha etkin ve verimli bitki beslemesi konusunda liderlik yaparak çiftçilerin sürdürülebilir tarıma yoğunlaşmasına yardımcı olduğunu ifade eden Mete, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gübreler sağlıklı toprakların korunması ve bozulmuş olanların da yeniden sağlıklı hale getirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Gübrelerin arazilerin bozulmasının ve çölleşmesinin önlenmesinde de ciddi bir katkısı var. Gübreler, doğru bitki beslemesi ile sağlıklı toprakların oluşturulmasını sağlarken, aynı zamanda gıda güvenliği, ekonomik gelişme ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılmasına da destek sağlıyor.

IFA’nın 2013-2014 faaliyet programının temelini, ‘nutrient stewardship’ olarak ifade edilen ‘doğru ve dengeli bitki besleme’ konusu teşkil etmektedir. ‘4R (4 Rights - 4 Doğru) başlığıyla yürüttüğümüz bilinçlendirme kampanyaları, çiftçilerin nasıl verim artışı sağlayabileceklerini somut olarak göstermekte ve bu konuda küresel bir etki yaratmayı hedeflemektedir.

Son 2 yılda üzerinde önemle durduğumuz projelerden biri diğeri de bitki besin maddelerinin mikroelementlerle zenginleştirilmesidir. Gıdaların besleyiciliğinin artırılmasını hedefleyen bu projeyle, toprağa verilen azot, fosfor ve potasyum gibi mikroelementler sayesinde hem verimliliğin arttığı, hem de insanlarda bu maddelerin eksikliğinden kaynaklanan sağlık sorunlarının giderilmesine önemli katkı sağlandığı görüldü.”

Esin Mete, endüstriyel anlamda ilk kez Toros Tarım’ın öncülüğünde başlatılan çinko katkılı gübre üretiminin, bir başarı öyküsü olarak tüm dünyada ses getirmiş ve birçok ülke için örnek teşkil etmiş olmasından dolayı gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

“Küresel ekonomide yeni bir dönem başlıyor”

Konuşmasında geleceğe dair mesajlar da veren Mete, “Sektörün ürettiği ürünlerin çevreye ve insan sağlığına daha duyarlı olması için geliştirilen programların benimsenmesinin ve uygulanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geliştirilmiş ürün uygulamalarını destekleyen davranış biçimlerinin yaygınlaşmaya başlamasını da umut verici buluyorum. IFA’nın gübreye özel tek geçerli küresel sertifikasyon progra¬mı olan ‘Protect and Sustain’ projesinin uygulama aşamasında, bu umut verici gelişmeleri yakından gözlemledim.” dedi. Mete, şöyle devam etti:

“2015’te küresel ekonomide yeni bir dönem başlıyor. Ortaya çıkan yeni durum, sürdürülebilirlik ve sorumlu iş yapış biçimlerinin daha görünür ve uygulanır olduğu bir döneme işaret ediyor. Bu yüzden endüstri olarak sergilediğimiz yönetimi biçimini güçlendirmeli, yerel ve küresel işbirliklerini geliştirmeliyiz. Büyük bir onurla, 2 yıl boyunca görev yaptığım Başkanlığım döneminde bu konuda önemli adımlar attık, yeni göreve başlayacak yönetimin de bunu daha ileri taşıyacağını düşünüyorum. Tabii ki ‘Toprak Yılı’, IFA için 2015 ile sınırlı değil. IFA üyeleri, dünyanın her tarafında sağlıklı toprakların önemini anlatmaya devam edecek. Bu konuda karar verici konumunda olan tüm aktörlere gıda güvenliğinde gübrenin oynağı rolü anlatmayı sürdüreceğiz.”

“Gübreler toprağın bağışıklık sistemini güçlendiriyor”

Toplantının açılışında konuşan isimlerden birisi de, 2015’in “Toprak Yılı” olması dolayısıyla, dünyanın en önemli toprak bilimi uzmanlarından biri olan Kolombiya Üniversitesi, Yer Bilimleri Enstitüsü, Tarım ve Gıda Güvenliği Merkezi Direktörü Dr. Pedro Sanchez oldu.

Konuşmasında toprak sağlığında gübrenin önemini, sektör ve gıda güvenliği açısından değerlendiren Sanchez, “Bitkilerin gübre yoluyla beslenmesi toprağın bağışıklık sistemini güçlendirerek aynı insan vücudunda olduğu gibi enfeksiyonlarla mücadele gücünü artırıyor. Doğru uygulanan, dengeli bir bitki beslemesi, bitkinin büyümesi için gerekli olan besin kaynağını sağlarken, verimliliği artırarak ekonomik getiriyi de yükseltiyor. Önemli olan bilinçli kullanım, bunun için de toprak analizinin iyi yapılması ve bitki beslemesi için uygun ürünlerin kullanılması gerekiyor.” diyerek, bitki beslemesinin önemini vurguladı.

Dünyada gübre sektörünü temsil eden tek kuruluş olan Uluslararası Gübre Sanayi Birliği’ne (IFA - International Fertilizer Industry Association), 85 ülkeden 540 kuruluş üye bulunuyor. IFA, dünya gıda güvenliğinin sağlanması için çevreye duyarlı ve verimli gübre üretimi yapmak, tüm dünyada dengeli ve yeterli bitki beslenmesini temin etmek için çalışmalar yapıyor, politikalar üretiyor ve bunları tüm dünyada yaymaya çalışıyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.