Gıda Hattı

GÜBREDE ANALİZ VE REFERANS ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

26 Şubat 2007, 14:30
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kimyevi ve organik gübre piyasa ve şikayet denetimi için alınacak numunelerin 2007 yılı analiz ve referans ücretlerini belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğde, kimyevi ve organik gübre analizi yapacak kuruluşlar tek tek sayılırken, analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde başvurulacak referans kuruluşlar da tespit edildi.

Buna göre, kimyevi gübrede Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Laboratuvarları ile bu kurumdan yeterlik belgesi almış Gübretaş'ın İzmit Laboratuvarı referans kuruluş olacak.

Organik gübre analiz sonuçlarına da, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, sağlık parametreleri yönünden Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, diğer parametreler yönünden ise TSE Laboratuvarları nezdinde itiraz edilebilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.