AramaArama
Gıda Hattı

GSYH 2020 yılında yüzde 1,8 arttı. En büyük pay hangi sektörün?

1 Eylül 2021, 11:26
Paylaş
GSYH 2020 yılında yüzde 1,8 arttı. En büyük pay hangi sektörün?

Yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarken, GSYH içinde en yüksek payı yüzde 19,1 ile imalat sanayi aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2020 verilerini açıkladı.

milli-gelir-gidahatti

Bağımsız yıllık GSYH 2020’de %1,8 arttı

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,9 artarak 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2020 yılında %19,1 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %12,4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %7,9 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gelir 8 bin 597 dolar

Kişi başına GSYH, 2020 yılında cari fiyatlarla 60 bin 525 TL, ABD doları cinsinden 8 bin 597 dolar oldu.

Üretim Yöntemine göre GSYH hesabında sektörlerin payları, cari fiyatlarla, 2019, 2020

Finans ve sigorta faaliyetleri en çok büyüyen sektör oldu

K-Finans ve sigorta faaliyetleri %23,4, R-Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor %16,7 ve J-Bilgi ve iletişim %14,4 ile 2020 yılında en çok büyüyen sektörler oldu. I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %35,3; T-Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri %28,4, N-İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri %10,5 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Sektörel büyüme oranları, zincirlenmiş hacim endeks değişim oranları, 2020

Hanehalkı tüketim harcamalarında en yüksek payı gıda ve alkolsüz içecekler aldı

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,2 arttı. Yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı %56,4 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %24,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %15,3 ile ulaştırma ve %15,1 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2020 yılında %15,2 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı %27,4 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %2,2 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %7,2 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,6 arttı, ihracatı ise %14,8 azaldı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı %28,7, ithalatın payı ise %32,5 oldu.

Harcama yöntemiyle GSYH ana bileşenlerinin payları, 2019, 2020

İşgücü ödemeleri 2020 yılında %9,6 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2020 yılında bir önceki yıla göre %9,6 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %19,5 arttı.

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2019 yılında %34,8 iken bu oran 2020 yılında %33,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2019 yılında %47,4 iken 2020 yılında %49,3 oldu.

Gelir yöntemiyle gayrisafi katma değerin ana bileşenleri, 2019, 2020

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.