Gıda Hattı

Gıdada KDV indirimi kararı Resmi Gazete’de

13 Şubat 2022, 00:09
Paylaş
Gıdada KDV indirimi kararı Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği açıklamasının ardından konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı’na video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesine ilişkin kararı imzalamış, Resmi Gazete’de yayımlanacak karar doğrultusunda KDV indiriminin Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği müjdesini vermişti.

Gıda sektöründen de aynı oranda bir indirim isteyen, böylece gıda ürünlerinin fiyatlarında toplamda yüzde 14’lük bir indirim beklediklerini vurgulayan Erdoğan, enflasyonla mücadele timleri ile denetim seferberliği başlatılacağını da açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda gıdada KDV indirimine ilişkin Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189), 13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası değişikliğiyle, I sayılı listenin “A-GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde, söz konusu maddenin birinci fıkrasının c bendinde öngörülen yüzde 1 vergi oranı uygulanacak.

Karar’ın 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılırken, söz konusu maddenin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “I sayılı listenin” ibareleri “I sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün” olarak değiştirildi.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Aynı Karara ekli I sayılı listesinin 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı sıraları ile, Karara ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün sonunda yer alan “Bu bölümdeki malların I sayılı listede de yer alması halinde, I sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır” şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Karara ekli I sayılı listede “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlığıyla bölüm ihdas edilerek, halihazırda söz konusu listede yer alan sıralar, bu bölüm başlığı altında aynı sıra ile tasnif edildi. II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan sıralar bu listeden kaldırılarak bölüm başlığı ile birlikte olduğu gibi I sayılı listeye eklendi ve II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölüm başlığı yürürlükten kaldırıldı.

KDV indirimi Pazartesi günü yürürlüğe girecek

Temel gıda ürünlerinde KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımı tarihini izleyen gün, yani 14 Şubat 2022 Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.