Gıda Hattı

Gıda tüketim alışkanlıklarımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?

23 Mayıs 2018, 08:21
Paylaş
Gıda tüketim alışkanlıklarımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Tıp/sağlık ve gıda alanında disiplinler ve sektörler arasında iletişim eksikliğini kısmen de olsa giderebilmek ve disiplinler arası işbirliklerini teşvik etmek amacıyla Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığında düzenlenen 1. Uluslararası Gıda ve Tıp Kongresi, 24-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi’nde yapılacak. Kongrede, gıda-sağlık ilişkisi de masaya yatırılacak.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun da (TGDF) destekleyicileri arasında olduğu 1. Uluslararası Gıda ve Tıp Kongresi (1st International Food and Medicine Congress - IFMC 2018), 24-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Gıda-sağlık eğitimi

İlgili Bakanlıklar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye ve pek çok derneğin desteği ile gerçekleşecek olan kongrede, tıp/sağlık ve gıda alanında disiplinler ve sektörler arasında iletişim eksikliğini kısmen de olsa giderebilmek ve disiplinler arası işbirliklerini teşvik etmek amaçlanıyor.

Kongrede, gıda ve tıp alanındaki paydaşların bir araya gelmesiyle, ulusal/uluslararası ortak politika oluşturma süreci, gıda-sağlık eğitimindeki durum, gıda ve insan/toplum sağlığı etkileşimi, bu alanda kamu-akademi-özel sektör işbirliği, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınarak, güncel bilgiler bilimsel bir ortamda tartışılacak.

aile-yemek-beslenme-gidahattiGıda tüketim alışkanlıkları ve sağlık ilişkisi

Kongre başkanları Prof. Dr. Nuray Yazıhan ve Prof. Dr. Aykut Aytaç, kongreye ilişkin şu açıklamayı yaptılar:

“Gıda tüketim alışkanlıkları ile bireylerin sağlık profilleri arasında yakın bir ilişki olduğu çok uzun yıllardır bilinmektedir. Bu temel bilgiden yola çıkılarak birçok beslenme modeli ortaya atılmış ve her bir model belirli bir takip kitlesine ulaşmıştır. Ancak, bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ışığında gıdanın ve gıda üretim süreçlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin çok daha özel bir değerlendirmeye tabi tutulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Kişiselleştirilmiş beslenme yaklaşımı

Geçmişte sağlıklı beslenme için bir bireyin gıdalar ve/veya takviye edici gıdalar aracılığı ile tüketmesi gereken besin elementi miktarları esas alınırken, günümüzde kişiselleştirilmiş beslenme yaklaşımı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte gıdanın hammaddesinden başlayarak nasıl bir süreç sonunda tüketicilerin kullanımına hazır hale getirildiği konusu da her zamankinden daha önemli olmaya başlamıştır.

Diğer yandan gıdaların üretiminden tüketimine kadar olan süreç içerisinde meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk doğrudan gıda güvenliğini ve toplum sağlığını etkileyecektir. Dolayısıyla gıda-sağlık ilişkisi çok yönlü ele alınması gereken disiplinler arası bir konu olarak değerlendirilmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda-sağlık-beslenme konularında yazılı ve görsel basın araçları kanalı ile fikir beyan eden çok sayıda uzman bulunmaktadır. Ancak gıda-sağlık-beslenme ilişkisi üzerinde çalışmalar yapan araştırıcılar arasında istenilen düzeyde bir işbirliği olmadığı da açıktır.”

Kongre oturumları

Temel olarak gıda-sağlık-beslenme ilişkisine odaklanmış araştırmaların uluslararası düzeyde tartışıldığı bir platform olmayı hedefleyen IFMC 2018’de toplam 16 oturum yapılacak.

Kongrede, akademi, endüstri ve kamudan konuşmacıların katılımıyla “Üniversitelerde Gıda ve Sağlık Eğitimi: Disiplinlerarası yaklaşım”, “Gıda ve Sağlık Alanlarında Ortak Politikalar Geliştirilmesi: Güçlükler ve Gereklilikler”, Akademi ve Endüstri” ile “Klinik Beslenme” tematik oturumları da yer alıyor.

Yine FAO ve WHO gibi küresel örgütlerin insan sağlığı-gıda- beslenme ilişkisine yaklaşım stratejilerini de en yetkin kişilerden dinleme şansının bulunabileceği kongrede, ayrıca klasik gıda işleme teknolojilerine alternatif yenilikçi teknolojilerin avantaj ve dezavantajları ile yasal yeterlilikleri tartışmaya açılacak.

tgdf-logo-gidahattiDestekleyen kuruluşlar 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSÖ, FAO’dan pek çok konuşmacının yer aldığı kongreyi destekleyen kuruluşlar şöyle:

DSÖ Türkiye, FAO Türkiye, Integrating Food Science Engineering Knowledge Into the Food Chain- ISEKI-Food Association, Gıda Güvenliği Derneği, Gıda Teknolojisi Derneği, Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR)

Kongre programı ve daha ayrıntılı bilgi için

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.