Gıda Hattı

Gıda sektörü sorunlarına çözüm bekliyor

21 Nisan 2015, 16:09
Paylaş
Gıda sektörü sorunlarına çözüm bekliyor

8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şura’sında, tarım, gıda ve içecek sektörlerinin sorunları ile birlikte çözüm önerileri de dile getirildi. Sektörün sorunları; girdi maliyetlerinin yüksekliği, kayıt dışı üretimin gıda güvenliğine etkileri, şekerde kota uygulaması olarak sıralandı.

8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şura’sı, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bakanların katılımıyla Ankara’da toplandı. Açılışta konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sektörel Ekonomi Şurası’nın, tüm sektörleri bir araya getiren, Türkiye’nin bu alandaki en büyük ve en kapsamlı buluşması olduğunun altını çizdi. Her sektördeki en büyük 40 firmayı ihtiva eden, ilgili kamu idaresinden de bir temsilcinin yer aldığı Türkiye sektör meclislerinin sektörel bir istişare mekanizması ve adeta bir mutfak olarak faaliyet gösterdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Meclis Başkanlarımız ve üyelerimizin özverili ve yoğun çalışmaları sayesinde, tüm sektörlerin fotoğrafı, kapsamlı bir raporda bir araya getirildi.” dedi. Raporda dile getirilen sorun ve önerilerin ilgili bakanlık ve kurumlara iletileceğini belirten TOBB Başkanı, “İnanıyorum ki, bu çalışmalar, kamu-özel sektör işbirliğine yeni bir ivme kazandırarak, ekonominin büyümesine destek verecektir.” diye konuştu.

Önceki şuralarda gündeme getirilen çeşitli konularda hükümetin attığı adımlar ve gerçekleşen ilerlemelerin reel sektörün büyümesini sağladığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, tekstil, ilaç ve turizmdeki KDV indirimlerini, denizcilik ve turizm desteklerini, KKDF’nin kaldırılmasını, KOBİ’lere tanınan yeni imkânlar ve istihdam desteklerini örnek olarak gösterdi. Hisarcıklıoğlu, “Peki, sıkıntıların hepsini aştık mı? Hayır. Sorunlar elbette var. Ama bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Daha da önemlisi, artık sorunları daha rahat aşma imkânını yakaladık. Kamu ile özel sektör arasında kurduğumuz bu kapsamlı diyalog mekanizmaları sayesinde, özel sektör ile kamu idaresi arasında, ortak akıl ve empati sağlandı.” dedi.

“NBŞ kotası kalkmalı”

62 sektör meclisinin hazırladığı sorunlar ve çözüm önerilerini içeren raporda, Türkiye Gıda Meclisi’nin şeker kotaları sorununun çözümüne ilişkin önerileri de yer buldu. AB ülkelerinde NBŞ’lerden kota sadece früktoza uygulanırken, ülkemizde glikoza da uygulandığı vurgulanan raporda, “NBŞ üreten beş firmanın 950 bin ton olan kurulu kapasitesi, kota nedeniyle ancak %30-50 oranında kullanılabilmektedir. NBŞ kotası, üretim fazlası ve maliyeti nedeniyle ihracat şansı bulunmayan sofra şekeri (sakkaroz) üretim miktarına bağlı olduğundan şeker fabrikaları özelleştirilmeli, serbest piyasa ekonomisi kuralları çalıştırılmalı ve NBŞ kotası kaldırılmalıdır.” denildi.

“Kayıt dışılığın gıda güvenirliğini olumsuz etkilemesi”nin bir diğer sorun olarak dile getirildiği raporda, “Gıda sanayinde kayıt dışılık sadece kayıplara (vergi, SGK primi vb.) yol açmamakta, pazara sürülen kayıt dışı gıdalar gıda güvenilirliğini de olumsuz etkilemektedir. Bir yandan halk sağlığı tehlikeye düşürülmekte, diğer yandan ortaya çıkan haksız rekabet nedeniyle kayıt altındaki kuruluşlar zarar görmektedir. Bilinçli tüketici yetiştirmek için beslenme ve gıda güvenirliği eğitimi ilköğretim müfredatına eklenmeli,  Gıda denetim sistemi yalnızca nihai ürüne odaklanmamalı, ürünün yanı sıra üretim süreci ve tesis etkin bir biçimde denetlenmelidir.” değerlendirmesi yapıldı.

“Gıda ve beslenme konusunda kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi”ne karşı, “Tüketicilerin güvenini kazanacak bağımsız ve tarafsız bir gıda otoritesi kurulması” önerisine yer verilen raporda, ham madde teminindeki zorlukların da rekabet gücünü olumsuz etkilediği kaydedildi.

Türkiye İçecek Sanayi Meclisi de, sorunları “Kayıt dışılığın gıda güvenirliğine olumsuz etkileri,

Küresel piyasa koşullarında rekabet edilebilir fiyatlarda kaliteli ve sürdürülebilir ham madde temininde yaşanan zorluklar, Ulusal Gıda ve İçecek Sanayisi Stratejisi’nin olmaması ve Şeker Kotaları” olarak sıraladı.

Hayvancılıkta yaşanan başlıca sorunlar ve çözüm önerilerini sıralayan Türkiye Hayvancılık Meclisi, Türkiye hayvan ve hayvansal ürünler piyasasının düzenlenmesi ihtiyacına dikkat çekti, Et ve Süt Kurumu’nun sektörün ihtiyacına cevap veremediğini bildirdi. Çözüm olarak ise

“Özerk, kendi fonunu sağlayabilen, yönetiminde, yetiştirici, tüketici, kamu, sanayici, perakendeci ve STK’ların eşit söz sahibi olduğu, kısa-orta-uzun vadeli politikalar üretip uygulayabilen bir kurum oluşturulmalı, bu kurum gerekli durumlarda piyasaya müdahale edebilmeli ve piyasayı düzenleyebilmeli” önerisinde bulunuldu.

Hayvancılığın diğer sorunları da, “Hayvan ıslahı ve sağlığı politikalarının etkin olmaması, Hayvan sayısındaki belirsizlik, Kanatlı sektöründe ihracat desteğinin az olması ve tek pazara bağımlılık” olarak sıralandı.

Türkiye Tarım Meclisi ise tarımın sorunlarını, “Maliyet artırıcı unsurların çözümlenememesi, Çiftçi eğitimi ve uygulamalarının yetersiz olması, Tarımsal Ar-Ge çalışmalarının eksikliği” olarak sıraladı, girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.