Gıda Hattı

Gıda Güvenliği herkes için önemli!

7 Haziran 2020, 18:55
Paylaş
Gıda Güvenliği herkes için önemli!

Dünya Gıda Güvenliği Günü, “Gıda güvenliği, herkesin sorumluluğu” teması altında, ülkeleri ve karar vericileri, özel sektörü, sivil toplumu, BM kuruluşlarını ve halkı harekete geçmeye davet etmektedir.

Prof. Dr. Nevzat Artık-Prof. Dr. U. Tansel Şireli

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü

Bu yıl ikinci kez kutlanan 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü (WFSD: World Food Safety Day), gıda kaynaklı risklerin önlenmesi, saptanması ve yönetilmesine yardımcı olacak, gıda güvenliği, insan sağlığı, ekonomik refah, tarım, pazara erişim, turizm ve sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık yaratma amacını taşımaktadır.

Dünya Gıda Güvenliği Günü

2019'daki ilk kutlamasının başarısının ardından, bu yıl WFSD, Addis Ababa Konferansı ve Cenevre Forumu tarafından 2019'da “Gıda Güvenliğinin Geleceği” şemsiyesi altında yapılan gıda güvenliğini artırma taahhüdünün güçlendirilmesi çağrısını artırmak amacı ile gayret gösterilmesini istemektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile işbirliği içinde Üye Devletlerin Dünya Gıda Güvenliği Günü'nü kutlamak, halk sağlığının korunması ve güvenli gıdanın tanıtılması açısından çok önemlidir.

“Gıda güvenliği, herkesin sorumluluğu” teması altında, eyleme yönelik kampanya küresel gıda güvenliği bilincini destekleyerek, ülkeleri ve karar vericileri, özel sektörü, sivil toplumu, BM kuruluşlarını ve halkı harekete geçmeye davet etmektedir.

Gıda Güvenliği (Food Safety), Gıda Güvencesi(Food Security)

Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan tüketicilere uygun gıdanın sunulması “gıda güvenliği” olarak tanımlanmaktadır. “Gıda güvencesi” ise gıdanın yeterliliği ile ilgili bir olgudur.

Dünya Gıda Güvenliği Günü Amacı

Bu özel günün, gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratması, tüketicilere, üreticilere ve devletlere bu konuya odaklanmak için bir fırsat oluşturması bekleniyor.

Gıda yoluyla 200’den fazla hastalığın yayılma ihtimali bulunuyor. Her yıl, 10 kişiden 1’i gıda kaynaklı bir rahatsızlık geçiriyor ve 420 bin kişi hayatını kaybediyor.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü

Ankara Üniversitesi’nde 2011 yılında YÖK onayı ve Bakanlar Kurulu kararı ile “GIDA GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ” kurulmuştur.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü, ”Gıda Güvenliği” ve “Gıda Güvencesi” konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Ülkemiz AB üyeliği çerçevesinde 2004 yılında Tarım Bakanlığı’nda Gıda Güvenliği faslı için çalışmalara başlamış ve 2010 yılında “GIDA GÜVENLİĞİ” faslı açılmıştır. Bu çalışmalarda “Türkiye’de Gıda Güvenliği Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi” AB Projesi yürütülmüştür.

“7 HAZİRAN DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ” kutlu olsun.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.