Gıda Hattı

GDO'da Yeni Dönem Başlıyor

19 Temmuz 2007, 18:42
Paylaş

Koruma ve Kontrol genel Müdürlüğü’nün 03.07.2007 tarihinde Valiliklere gönderdiği “GDO ve GDO’lu Bileşen İçeren Gıda ve Yem Maddelerinin İthalatı, İşlenmesi ve Kontroluna İlişkin Hususlar Hakkında Talimat” ile AB ‘de olduğu gibi Türkiye’de de GDO’lu ürünlerin üretimi, ithalatı ve etiketlenmesi ile ilgili kurallar belirlendi.

KKGM’ nin Tarım İl Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, ülkemizde GDO’lu ürünlerin işlenmesi, üretimi ve ithalatı ile ilgili mevzuatın bulunmadığı, GDO’ lu bileşen içeren yem ve gıda maddelerinin her türlü denetimi ve kontrolü açısından artık ilgili GDO talimatının hükümlerinin uygulanması istendi.

GDO talimatıyla, izlenebilirliğin sağlanması açısından firmalar ithal edilen GDO’lu ürünün, hangi amaçla ve hangi işleme tesisinde kullanılacağını, eğer gıda üretiminde kullanılacaksa hangi gıda maddesi üretiminde kullanılacağı (sos, bisküvi, vb.) veya kime satılacağına dair noter onaylı taahhütname verecek.

GDO’lu ürün alan veya satan kişi, GDO’lu ürünü kime ve ne amaçla devredildiğine dair 5 iş günü içinde bağlı bulunduğu Tarım İl Müdürlüğüne bilgi verecek. Ayrıca ithal edilen ürün ambalajlı ise etiketinde “genetik olarak değiştirilmiştir” ibaresi aranacak , dökme ürün ise etiket bilgisinin belge ve sertifikasında yer alması istenecek.

Talimatla birlikte, ağırlığının %0,9 ve üzerinde GDO geni taşıyan gıda maddesi üretildiğinde; ürünün etiketinde mutlaka “genetik olarak değiştirilmiştir” veya “genetik olarak değiştirilmiş ……….dan üretilmiştir.” ibaresi yer alacak, etikette tüketicileri sağlık riskleri, etik veya inançlarla ilgili uyarıcı ifadeler yer alacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.