AramaArama
Gıda Hattı

GAP Bölgesi’nde tarım kaynakları daha verimli kullanılacak

30 Mart 2017, 17:41
Paylaş
GAP Bölgesi’nde tarım kaynakları daha verimli kullanılacak

GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi’nin tanıtım ve 1. Yönlendirme Kurulu Toplantısı, Ankara’da Kalkınma Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Dünyada toprak, su, enerji, doğal kaynak, ham madde, teknoloji ve insan sermayesi gibi faktörlerin üretim süreçlerinde etkin ve verimli kullanımı, hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi hem de küresel ölçekte rekabet avantajının sağlanabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kaynakların etkin bir biçimde kullanımı, üretim süreçlerinden kaynaklı çevre eksenli olumsuzlukların azaltılmasına ve kaynakların sürdürülebilir olarak sağlanmasına da katkı sunuyor.

gap-toprak-tarim-gidahatti10. Kalkınma Planı hedefleri

Ekonomik faaliyetlerde üretim faktörlerinin ve kaynakların sürdürülebilir ve verimli biçimde kullanılması, Türkiye’nin ulusal kalkınma gündeminde de önemli bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, 10. Kalkınma Planı kapsamında öngörülen öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan Üretimde Verimliliğin Arttırılması Programı, Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı, İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı ve Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programının hayata geçirilmesi ile kaynak verimli bir ekonomik yapıya geçişin temelleri oluşturuluyor.

GAP Bölgesi’nde kaynak verimliliği

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik işbirliği ile geliştirilen, Kalkınma Bakanlığı’nca da desteklenen GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi, üretim süreçlerinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkı sunulmasını hedefliyor.

gap-kaynak-verimliligi-projesi-tanitim-gidahattiProjenin Tanıtım ve 1. Yönlendirme Kurulu Toplantısı, ilgili bakanlıklar, bölge kalkınma idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla Ankara’da yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan BM Kalkınma Programı (UNDP) Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 20 yılı aşkın süredir çalışmalar yürüttüklerini,  GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi’nin de kaynak verimliliğinin ön planda tutulduğu, yaygınlaştırılabilecek örnek uygulamaların ortaya konulacağı bir çalışma olacağını söyledi.

Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük kalkınma projesi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil de, Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük kalkınma projesi olarak tanımlanan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin, bir bölgesel kalkınma projesi olduğunu, kırsal kalkınma, tarım, tarıma dayalı sanayi, organik tarım, altyapı, çevre gibi konularda birçok proje yürüttüklerini söyledi.

gap-bolge-kalkinma-idaresi-baskani-sadrettin-karahocagil-gidahattiÜretim süreci kaynaklı çevresel sorunların azaltılması, kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir biçimde kullanılması gibi konuların Türkiye’nin önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını bildiren Karahocagil, 10. Kalkınma Planı’ndaki programların da benzer içeriklere sahip olduğunu kaydetti. Karahocagil, “Proje ile GAP Bölgesi’nde toprak, su, enerji, doğal kaynak gibi üretim faktörlerinin etkin ve verimli kullanımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Küresel ve ulusal yönelimler kullanılarak tarım ve tarıma dayalı sanayide GAP bölgesinin mevcut durumunun tespiti yapılarak, kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar ortaya konulacak. Proje, bölgeye büyük katkı sağlayacak” dedi.

gap-kaynak-verimliligi-emin-sadik-aydin-gidahatti“Tarım stratejik sektör”

Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler Genel Müdürü Emin Sadık Aydın ise kalkınma çabaları içerisinde tarımın her daim öncelikli, stratejik bir sektör olduğunu söyledi. Tarımla ilgili çabaların ülkenin uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmasına katkı yapacağının altını çizen Aydın, önümüzdeki 35-40 yılda doğal kaynaklar üzerindeki baskının artacağını, bu nedenle verimliliğin sağlanmasına yönelik daha çok projelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Verimlilik doğal kaynak ihtiyacını azaltıyor

Toplantıda projeye ilişkin bilgiler veren GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Genel Koordinatörü Dr. Nusret Mutlu da, BM Çevre Programı’nın (UNEP) kaynak verimliliğini, “Kaynakların sürdürülebilir üretilmesi, işlenmesi ve tüketilmesinin yanı sıra ürünlerin hem üretim hem tüketimleri esnasında çevreye olan olumsuz etkilerinin tüm yaşam döngüleri boyunca azaltılması” olarak tanımlandığını bildirdi.

gap-genel-koordinatoru-nusret-mutlu-gidahattiYapılan araştırmalara göre, 20. Yüzyılda dünya nüfusunun 4 kat, doğal kaynaklara duyulan gereksinimin yüzde 600-2000 oranında arttığını, sadece 2010 yılının ikinci yarısında 44 milyon insanın artan gıda fiyatları nedeniyle yoksulluk sınırının altına düştüğünü gösterdiğini vurgulayan Mutlu, 2030 yılı itibariyle küresel doğal kaynak ihtiyacının yüzde 30'unun kaynak verimliliği uygulamaları ile karşılanabileceğini, bunun da ekonomik karşılığının 9.2 trilyon dolar olarak hesaplandığını söyledi.

GAP Bölgesi’nde 470 bin hektar alanın sulamaya açıldığını, bu miktarın ilk aşamada 1 milyon hektara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Mutlu, proje ile tarıma dayalı sanayinin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla bölgesel stratejik planlamanın yapılması ve pilot uygulamaların hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

UNDP Ülke Ofisi’nden Sektör Lideri Bülent Açıkgöz’ün de projeye ilişkin sunum yaptığı toplantının katılımcıları da değerlendirmelerde bulundular.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.