Gıda Hattı

Gıdada Hijyen 7 Yıllık Hedefler Arasında

19 Nisan 2007, 13:47
Paylaş

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Türkiye'nin AB standartlarına ulaşmasını sağlayacak, “Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı”nı açıkladı. 412 sayfalık program, AB ile müzakere edilecek 33 alanda 7 yıl içinde çıkarılacak 200 kanun ile 600 ikincil mevzuatı sıralıyor.

AB müktesebatı doğrultusunda, 200 kamu kurumu ve 130 sivil toplum kuruluşuyla yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'nin ihtiyacı olan reformlara ilişkin yol haritasının çıkarıldığını belirten Gül, “Türkiye'nin birçok iç ve dış meselesi varken, AB konusunun kendi haline bırakılmadığını, kendi yol haritamıza sıkı sıkıya bağlı kalacağımızı gösteriyoruz. Bu Türkiye'nin programı, Türkiye yapacak, AB bizi seyredecek. Belge bir yandan müzakere sürecinin gereklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırırken, bir yandan günlük hayatı olumlu yönde etkileyecek. Doğrudan faydaları görülecek” dedi.

Reform yapılacak alanlar

Açıklamada, 7 yıllık süreçte yapılacaklar şöyle sıralandı:

-Gıda maddelerinin daha hijyenik hale getirilmesi.

-Klima sistemlerinden çıkan emisyonların kontrolü.

-Posta hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi.

-Yapı malzemelerinin standartlara uygun pazarlanması.

-Karayolu taşımacılığında yolcu güvenliğinin artırılması.

-Enerji tüketen ürünlerin daha tasarım aşamasında, çevrenin korunmasına dikkat edilmesi.

-Deterjanların insan ve çevre sağlığını koruyacak şekilde üretilmesi.

-112 Acil numarasının sağlığın yanı sıra güvenlik, yangın ve doğal afetler gibi tüm acil durumlar için geçerli kılınması.

-Demiryolu emniyetinin geliştirilmesi.

-Sendikal haklar önündeki sınırlamaların kaldırılması.

-Aile içi sorunların çözümü amacıyla özel kurumlar kurulması.

-Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik önlemler alınması.

-Yapı işlerinde alınacak güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi.

-Şiddete maruz kalan aile fertlerinin korunması.

-İnternet ortamında işlenebilecek suçlara karşı etkin önlemler alınması.

-Kozmetik ürünlerin topluma güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaştırılması.

-Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik tedbirler.

-İhale mevzuatının uyarlanması.

-Gümrük hizmetlerinde etkinliğin sağlanması.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.