Gıda Hattı

Gıda Ve Enerjide Dengeler Altüst Oldu, Kısa Sürede Ucuzluk Hayal

13 Ocak 2008, 23:00
Paylaş

Dünya Ekonomik Forumu'nun 'Küresel Riskler 2008' raporunda enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın uluslararası dengeleri altüst ettiği ifade edildi. Raporda enerji ve gıda fiyatlarının kısa vadede düşmeyeceği tahmini yapıldı

Davos'ta yıllık toplantısı 23 Ocak'ta başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu'na yön vermesi amaçlanan 'Küresel Riskler 2008' raporu yayınlandı. Raporla ilgili '2008: İçinde Bulunduğumuz Onyılda Politik ve Ekonomik Belirsizliklerin En Yüksek Düzeyde Olduğu Yıl' başlıklı bir özet de hazırlandı. Citigroup, Marsh&McLennan Companies Swiss Re, Wharton School Risk Center ve Zurich Financial Services'ın katkısıyla yayınlanan rapor, dünya ekonomisini etkileyecek dört konu üzerine odaklanıyor.

Anka'nın haberine göre başlıklar şöyle: Gıda güvenliği; 2007'de birçok temel yiyecek maddesi fiyatı rekor yüksekliğe ulaşmış ve küresel gıda rezervleri, dünya gıda arzını uluslararası bir kriz ya da doğal felaket karşısında kırılgan hale getirerek 25 yıldaki en düşük orana indi. 2007'deki kimi siyasi istikrarsızlıkların temelinde gıda sorunu var. Gelecek onyılda gıda güvenliğini tehlikeye sokan nüfus artışı, hayat tarzı değişiklikleri, bitkilerden biyoyakıt üretimi ve iklim değişikliği gibi etkenlerin, dünyayı gıda fiyatlarında uzun dönemli bir ters yönlü harekette konumlandırma, küresel eşitlikte bir dizi karmaşık zorluğa yol açarak keskinleşme ihtimali bulunuyor.

Enerji: Enerji kaynaklarının kullanılabilirliği küresel ekonomi için anahtar konumunda. 2030'da petrol talebinin şimdikinin yüzde 37 üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Gelecek onyılda enerji fiyatlarında da düşüş sınırlı bir kapsamda görülüyor. Bu, petrol ve gaz üreticileri için iyi haber olabilir ancak risk ve ödülleri meydana getirenler arasında, her düzeyde daha iyi bir diyalogla ele alınması gereken doğal bir uyumsuzluğa neden oluyor. Tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar: Teknoloji, küresel lojistikteki gelişmeler ve beraberinde ticaret engellerinin kaldırılması uluslar ve bölgeler arası ticarette son yirmi yılda tarihi bir genişleme sağladı. Bu gelişmeler genelde küresel refah ve verimlilik artışlarına yol açtı. Bununla birlikte tedarik zincirleri için aşırı iyimserlik riskin toplanması ve kesilme gibi kırılganlıkları artırabilir. Dış tedarikçilere bağlı olan tüm şirket ve hükümetler tedarik zincirlerinde kesintilerle karşılaşabilirler. Sistematik finansal risk: Finansal piyasalarda riskin yeniden fiyatlandırılması, aralarında Global Risk Network'un da bulunduğu kimi gözlemciler tarafından 2007'nin başlangıcında fark edilmişti. Gelecek yıla bakıldığında ekonomistler ABD'de bir durgunluk ihtimali ve Asya'daki tüketim öncülüğünde bir büyümenin küresel ekonomiyi sürükleyip sürükleyemeyeceği konusunda bölünmüş durumda. Kimi orta ve doğu Avrupa ekonomilerinde cari işlem açıkları 2008'de giderek sürdürülemez olabilir, Birleşik Krallık'ın herkesçe bilinen finans sektörü, onu kırılgan kılmakta.

Raporun sonuç bölümünde ise şöyle denildi: "Bu yıl küresel riskleri yönetmek zor olacak. Siyasi ve ekonomik belirsizlikler küresel tartışmanın odak noktasında yer alacak. Ekonomik cephede 2007'nin likidite krizi reel ekonomi üzerinde etkide bulunurken, sıra dışı küresel büyüme dönemi, baskı altına girebilir. Siyasi cephede ise bazı büyük ülkelerdeki hükümet değişiklikleri ve Ortadoğu'da belirsizlik hâkim olacak. Küresel risk konuları üzerindeki liderlik giderek artan değerli bir 'mal' haline gelecek."

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.