Gıda Hattı

Gıda Ve Beslenme Koordinasyon Konseyi Kuruldu

18 Ekim 2007, 13:52
Paylaş
Gıda Ve Beslenme Koordinasyon Konseyi Kuruldu

 Gıda Ve Beslenme Koordinasyon Konseyi Kuruldu

Beslenme politikalarının oluşturulmasında sivil işbirliği

“Sağlıksız ve dengesiz beslenme, gelişmiş toplumsal yaşamın en büyük sorunu olarak karşımızda duruyor. Artık hükümet politikaları haline gelen beslenme konusunda sivil inisiyatif işbirliğine gitti”

Bireylerin ve toplumların sağlıklı olarak yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında, yeterli ve dengeli beslenme temel koşullardan birisi, belki de en önemlisidir. Günümüzde, beslenme konusunun bir tarafında açlık ve yoksulluk ile birlikte tekdüze beslenme dururken, diğer tarafta ise aşırı ve dengesiz beslenme ve beraberinde gereğinden fazla kalori alımı duruyor. Sonuçta her iki şekilde de insan sağlıklı beslenemiyor. Yetersiz beslenmenin getirdiği hastalıklar olduğu gibi, dengesiz beslenmenin meydana getirdiği hastalıklar da bugün toplumları tehdit eder hale geldi. Bu tehdit ülkelerin ekonomilerini de olumsuz yönde etkilemeye başladı. Bu nedenle beslenme konusu artık hükümetlerin politikalarından bağımsız düşünülmemektedir.

Ayrıca, ekonomik büyüme, şehirleşme ve modern hayat; kişilere lezzetli, çeşitli, ucuz fakat yüksek enerjili beslenme tercihleri sunarken, buna karşılık fizikî aktivitelerinin düşmesine neden oluyor. Ucuz, bol kalorili ayak üstü tarzı yiyecekler çocukluk çağından itibaren aşırı ve dengesiz beslenmeyi de beraberinde getiriyor. Hep zenginlerin hastalığı olduğu zannedilen obezitenin, düşük sosyoekonomik gruplarda da yaygın olarak görüldüğüne işaret eden uzmanlar, bu kesimin de beslenme konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Obezite ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, şeker vb hastalıklar, hem sağlıksız ve mutsuz bireylerin çoğalmasına, hem de bu hastalıklar nedeniyle devletlerin ve kişilerin sağlık harcamalarında artışlara neden olmaya başladı. 

Avrupa Birliği’nde üye ülkeler, Avrupa Komisyonu liderliğinde kurulan AB Diyet, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Platformu ile 15 Mart 2005 tarihinde sektör, akademi ve bürokrasi temsilcilerini bir araya getirerek bu konuda çalışmalar başlatılmasını sağladı. Platform, 33 üyesi ile sağlıklı yaşam tarzlarının geliştirilmesi ve beslenme kaynaklı hastalıklarda artış trendinin önüne geçilmesi için yoğun çaba gösteriyor. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu TGDF’nin de yönetiminde olduğu CIAA, bu çalışmaların sektör temsilcileri tarafından uygulanmasında katalist görevi üstleniyor. Gerekli tedbirleri hızlı ve efektif bir şekilde Platform ile birlikte alan CIAA, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzlarının özendirilmesine yönelik açıklamalarla bu konuya destek veriyor. 

 Avrupa Obezite ile Mücadele Şartı

Tüm bu çalışmalar sonucunda, 5-17 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Obeziteyle Mücadele Hakkında WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Bakanlar Konferansı’nda; beslenme kaynaklı hastalıkların başında gelen obezitenin, Avrupa’da en ciddi kamu sağlığı sorunlarından birini oluşturduğu, özellikle çocuk ve ergenlerde endişe verici boyutlarda olduğu, ekonomik ve sosyal gelişimi de büyük ölçüde etkilediği, bu sebeple ulusal politikaların desteklenmesi için uluslararası eylemin zaruri olduğu kabul edilerek “Avrupa Obezite ile Mücadele Şartı” imzalandı. Şarta göre obezite ile mücadelede, kamunun gerekli tedbirleri alması, gıda üreticilerinin üretimlerini yönlendirmeleri ve  tüm paydaşların gereken eylemlerde bulunmaları istendi.

Çözüme yönelik eylemler konusunda ise; “Hükümet, sivil toplum, özel sektör, mesleki gruplar, medya kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar gibi bütün katılımcılar arasında her düzeyde (yerel, ulusal ve uluslararası) ortaklıkların oluşturulması bir zorunluluk olacaktır” denilerek obezite ile mücadelenin önemi vurgulandı.

Avrupa’da gıda ve içecek sanayi sağlıksız beslenme kaynaklı sağlık sorunları  ve beraberindeki olumsuzluklar ile sıkı bir savaşa girmişken, Türkiye’de TGDF ve üye dernekleri ile başlıca gıda ve içecek üreticilerimiz de boş durmuyor. Türk gıda üreticilerinin başında gelen şirketler fonksiyonel gıdalarla, dengeli beslenmeye yönelik gıda ve içecekleri ürün yelpazelerine eklerken, özellikle son yıllarda çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak, dengesiz beslenmeden doğan vitamin ve mineral eksikliklerini giderecek  fonksiyonel ürün çeşitlerini de artırarak sağlıklı ve dengeli beslenmenin önünü açıyorlar. Yine çeşitli sosyal sorumluluk kampanyaları ile sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda tüketicileri, özellikle çocukları bilinçlendirme çabalarına katkıda bulunurken, fiziksel aktiviteye yönelik faaliyetlere de destek veriyorlar.

Gıda ve Beslenme Koordinasyon Konseyi

Türk gıda sektörünün temsilciliğini her alanda başarıyla sürdüren TGDF, 1999 yılından beri çalışmalarını sanayi, akademi ve bürokrasi alanında koordineli olarak yürütüyor. Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'na kabul edilen TGDF,  sağlıklı ve dengeli beslenme konusundaki çalışmalarında Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) ile işbirliğine başlayarak bu güne kadar ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği başarılı işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin alanında söz sahibi iki büyük kuruluşunun sağlıklı ve dengeli beslenme konusundaki bu işbirliği, TGDF Başkanı Şemsi Kopuz ve TDD Başkanı Sacide Gümüşel tarafından, 5 Eylül 2007 günü İstanbul’da imzalanan protokol ile resmileşmiş oldu. Bu protokol ile halkımızın sağlıklı ve  güvenli gıda tüketimini sağlamak ve kurumlar arası işbirliğini en üst seviyeye  çıkarmak amacıyla “Gıda ve Beslenme Koordinasyon Konseyi” kuruldu. Konsey ayrıca beslenme politikalarının oluşturulmasında hükümetlere ve yetkili kurumlara sürekli bilgi akışını sağlamayı hedefliyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenme 

Protokolün imza töreninde bir konuşma yapan TGDF Başkanı Şemsi Kopuz; “TGDF gıda sanayinde faaliyet gösteren 21 ayrı alt sektör derneğinin en üst sivil inisiyatifi kuruluşudur. Federasyon olarak en temel önceliğimiz, halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının teminidir” vurgusunu yaparak konuşmasına şöyle devam etti; “Başka sektörlerden farklı olarak, gıdanın insan sağlığını direkt etkilemesi, gıda sanayicisini konuyla ilgili her noktada daha da sorumlu davranmaya itmektedir. 75 milyon insanımızın sağlıklı, dengeli ve en uygun fiyatlarla beslenmesini temin etmek federasyonumuza üye derneklerin en büyük hedefidir. 

Tarladan sofraya uzanan süreçte gıda sanayi olarak gıda güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması kadar halkımızın 'Sağlıklı ve Dengeli Beslenme' konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi de sektörümüzün önemli önceliklerinden biridir. Gıda sanayi olarak bugüne dek, bu  konudaki en temel rahatsızlığımız; uzman olmayan kişilerin 'Beslenme' konusunda halkımızı yanlış bilgilendirmeleridir. Unutulmamalıdır ki, 'Gıda ve Beslenme' konusunda 'sağlıklı üretim' kadar 'doğru bilgi' de çok değerlidir. Tüm kesimlerin toplumun sağlıklı bireylerden oluşmasında sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların başında da halkımızın  doğru bilgilendirilmesi gelmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de konunun uzmanları vardır. Üniversitelerimizin Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalları beslenme alanında konunun uzmanlarını yetiştirmektedirler. Biz gıda üreticileri, beslenme alanında faaliyet gösteren en büyük meslek örgütü olan Türkiye Diyetisyenler Derneği ile müştereken hareket etme kararı almış bulunmaktayız.

Bu işbirliğinin ilk adımı olarak, Türkiye Diyetisyenler Derneği ile birlikte halkımızın sağlıklı ve  güvenli gıda tüketimini sağlamak ve kurumlar arası işbirliğini en üst seviyeye  çıkarmak amacıyla “Gıda ve Beslenme Koordinasyon Konseyi”’ni kurduk. Konseyimiz konuyla ilgili tüm paydaşlara açıktır. Buradan aracılığınızla tüm paydaşları konseyimize davet ediyorum. Konsey ayrıca beslenme politikalarının oluşturulmasında hükümetlere ve yetkili kurumlara sürekli bilgi akışını sağlamayı hedeflemektedir.”

Gıda sanayi beslenme konusunda bilinçli

Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Sacide Gümüşel ise konuşmasında; TDD’nin "Beslenme ve Diyetetik" konusunda faaliyet gösteren, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş meslek mensuplarının yani "Diyetisyenlerin" tek sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Gümüşel, “Tarladan sofraya uzanan süreçte, gıda sanayinin gıda güvenliğinin kurallarını uygulayarak ürettiği gıdalar kadar, bu gıdaların doğru bir şekilde tüketilmesi de önemlidir” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Daha çocuk yaşlardan itibaren doğru ve sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulamaması toplumda sağlık problemlerinin artmasına neden olmakla kalmayıp, ülke ekonomisine ciddi bir maliyet yükü getirmektedir. 

Bugün tüm dünya ülkelerinde; sağlıklı ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların oluşumu arasındaki ilişki, araştırmalarla kanıtlanmıştır. Öte yandan beslenme uzmanı ya da diyetisyen denildiğinde meslek grubu olarak sadece zayıflamak için gidilen uzmanlar olarak algılanmaktayız. Diyetisyenlerin haklarını koruyan ve ihtiyaçlarına cevap veren bir meslek yasasının henüz çıkmamış olması, beslenme konusunda eğitimi olmayan kişilerin yanlış uygulamalarına da neden olmaktadır. 

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel basamağı, güvenli ve yeterli miktarda gıdaya ulaşmaktır. TGDF ile TDD olarak bir konsey oluşturup, halkımızın dengeli beslenmesi konusunda daha doğru bilgilerle donatılmasını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Farklı kaynaklardan halka sunulan yanlış bilgilendirmelerin bu konsey ile çözümleneceğini umuyoruz. 

Ülkelerin beslenme sorunları "beslenme politikaları" çerçevesinde çözümlenmektedir. Bu konsey hem yeterli ve dengeli beslenme, hem de güvenli gıdaya ulaşma anlamında birlikte hareket kabiliyetini arttırmak için bir fırsat olacaktır. 

TDD olarak biz de bu amaçla, TGDF ile ortak hareket etme kararı almış bulunmaktayız. Açıkçası Federasyonun bize bu öneri ile gelmesi de ayrıca takdir edilmesi gereken bir husustur. Zira bu, gıda sanayimizin, toplumun sağlıklı ve bilinçli beslenmesine ne denli sorumlu ve bilinçli yaklaştığını ortaya net olarak koymaktadır. Biz bundan dolayı Sayın Başkan'ın şahsında tüm gıda sanayimizi tebrik ediyoruz. 
 
Bugün huzurunuzda atacağımız imzalarla fiilen kurulacak olan "Gıda ve Beslenme Koordinasyon Konseyi"ne halkımızın beslenme konusunda doğru bilgilendirilmesi için faaliyet gösteren tüm paydaşları katkı sağlamaya davet ediyorum.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.