Gıda Hattı

Gıda Üreten İşletmelerde, Sorumlu Yönetici İstihdamı Esasları Değiştirildi

18 Haziran 2007, 17:43
Paylaş

Gıda ve Gıda ile Temas eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkıda Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle, sorumlu yönetici istihdamına ilişkin düzenlemeye su ürünleri işleyen yerler de eklendi. Buna göre, gıda üreten ve altmış beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde, en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunlu olacak.

Öte yandan, gıda işletmelerinde üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek meslek mensupları arasına, "su ürünleri işleyen iş yerleri"nde, "balıkçılık teknolojisi mühendisi" eklendi.

"Margarin, Aromatik Yağı ve Bitkisel Yağ Üreten İş Yerleri"nde sorumlu yönetici olarak çalışacak ziraat mühendislerinin bölümlerine, "tarla bitkileri" de ilave edildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.